donderdag, 16 juni 2022

Agentschap voor Natuur en Bos verwerft het Vliegveld van Malle

Sinds 14 juni is Agentschap voor Natuur en Bos eigenaar van ongeveer 170 hectare van het voormalig militair vliegveld in Malle. Pidpa (integraal waterbedrijf) is eigenaar van de overige 42 hectare. Het Vliegveld van Malle is een uitzonderlijk waardevol natuurgebied. 

Europese topnatuur

Het Vliegveld van Malle geniet een internationale bescherming als Natura 2000-gebied. Voorafgaand aan de verkoop kreeg het gebied via een ruimtelijk uitvoeringsplan de bestemming van natuurgebied en is het opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk. Dit alles wijst op de grote verantwoordelijkheid die de overheid draagt om dit natuurlijke erfgoed in stand te houden en goed te beheren.

Op het Vliegveld van Malle komen bijzondere Europees beschermde heiden en landduinvegetaties voor. Natuur en Bos is meer dan 40 jaar betrokken bij het beheer van het Vliegveld. Oorspronkelijk betrof de samenwerking vooral het beheer van bos. Dit breidde uit met de heide en landduinen van bijna het volledige terrein. Deze samenwerking met Defensie leidde tot belangrijke resultaten. Door een gericht beheer keerde onder andere de nachtzwaluw terug als broedvogel en wordt er volop ingezet op de terugkeer van de sterk bedreigde heivlinder.

"Ik wil de natuur in Vlaanderen alle kansen geven. Dat doen we door verharding open te breken en door natuur letterlijk meer ruimte te geven, maar ook door bestaande natuur beter te beschermen en te onderhouden. Dat laatste geldt niet in het minst voor het voormalige vliegveld van Malle. ANB zal deze groene long in de toekomst met hart en ziel onderhouden en via de Blue Deal maken we ook ruimte voor meer water. Wie benieuwd is naar dit uniek stukje Kempisch groen, moet nog even geduld hebben. Binnenkort kunnen natuurliefhebbers en wandelaars er hun hart ophalen", zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Toekomstplannen voor Vliegveld van Malle

In de toekomst zal het Agentschap voor Natuur en Bos dit natuurbeheer verder versterken. Met het Vlaamse Blue Deal project zetten we in op het ontharden van een groot deel van de nu overbodige verhardingen. Er wordt ook onderzocht welke niet gebruikte gebouwen en dergelijke plaats kunnen ruimen voor natuur.

Momenteel is het terrein omwille van veiligheidsredenen ontoegankelijk. Het vliegveld is immers in gebruik bij lokale vliegclubs en momenteel ook nog voor testritten. In overleg met de gebruikers wordt een doordachte openstelling uitgewerkt. Het is dus nog even wachten, maar na inrichting zal het gebied deels toegankelijk zijn voor wandelaars.

“Dat de groene rijkdom en de kostbare biodiversiteit van het vliegveld in handen van het Agentschap Natuur en Bos valt, is een grote meerwaarde voor onze groene landelijke gemeenschap. De gemeente Malle heeft altijd benadrukt dat de groene parel maximaal toegankelijk moet zijn voor al wie graag zijn stapschoenen aantrekt. We kijken ernaar uit om binnenkort het aaneengesloten geheel van unieke heidelandschappen, zandduinen en waardevolle bossen te gaan ontdekken”, zegt Sanne Van Looy, burgemeester van Malle.

Meer info: www.pidpa.be

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

Jop Hermans

Regiobeheerder Antwerpse Kempen