donderdag, 06 juni 2024

Begrazingszone het Osbroek tijdelijk afgesloten

Sinds 21 mei worden in het Osbroek konikpaarden ingezet voor het beheer van het gebied. Zo zorgen ze samen met de, reeds aanwezige, gallowayrunderen en Schotse hooglanders dat de biodiversiteit binnen het Osbroek behouden wordt en zelfs versterkt. 

Ondank de vraag om de dieren niet te voederen en te benaderen, werd dit toch veelvuldig gedaan, wat geleid heeft tot agressief gedrag bij de dieren. Jammer genoeg moesten we dan ook vaststellen dat de konikpaarden zich op een agressieve manier gedroegen richting bezoekers. Daarom werd besloten om de begrazingszone enkele weken af te sluiten. We hopen dat de dieren in die periode hun rust terugvinden en dat we ze daarna terug een kans kunnen geven. Daarbij zal veel afhangen van het gedrag van de bezoekers. Als de konikpaarden niet benaderd en gevoederd worden, zullen er zich in principe geen problemen voordoen. Indien de dieren wel opnieuw benaderd en gevoederd worden, is de kans groot dat ze zicht opnieuw agressief gedragen en zullen we ze moeten weghalen uit het Osbroek of de begrazingszone permanent afsluiten.
 

Contacts

Reinhart Cromphout

Boswachter