zondag, 07 augustus 2022

Bestrijding Aziatische hoornaar blijft gegarandeerd

Natuur en Bos betreurt de sfeerschepping van VBI in de pers de voorbije dagen. Aziatische hoornaars zijn niet gevaarlijker, laat staan dodelijker, dan andere inheemse wespen. Zoals bij elke wespensoort moet men voorzichtig zijn wanneer men een nest vindt en zeker niet zelf overgaan tot bestrijding, maar professionals raadplegen. Paniekzaaierij is nergens voor nodig en helpt niemand.

Een aantal A1-studies in landen die al langer met deze invasieve exoot te maken hebben, wijzen erop dat de schade aan de honingbij onmiskenbaar is, maar de schade voor wilde insecten en dus de biodiversiteit blijkt eerder gering. 

Het Agentschap voor Natuur en Bos zal op vraag van minister Demir samenzitten met de betrokken actoren en is bereid om verdere bestrijdingsacties te ondersteunen indien dat nodig is, inclusief eventuele meerkosten conform de afspraken met departement Landbouw en Visserij. Hierover zal de komende dagen worden samengezeten met de betrokken actoren.

Contacts

Jelle De Wilde

Woordvoerder Natuur en Bos