vrijdag, 07 juni 2024

Bijna een half miljoen waarnemingen tijdens Nationale Biodiversiteitschallenge 2024

Tussen 18 en 26 mei liep met ‘Vollenbak natuur bingen’ een citizen science-campagne om zoveel mogelijk waarnemingen te verzamelen tijdens een grote Nationale Biodiversiteitschallenge. 12.000 nieuwe gebruikers vervoegden de eerdere gebruikers van Obisdentify en registreerden in amper 9 dagen samen meer dan 6.600 verschillende dier -en plantensoorten.

Vollenbak natuur bingen

De campagne ‘Vollenbak natuur bingen’ was een initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE-project ‘Belgium for Biodiversity’. Dit LIFE-project bundelt de krachten van 14 partners rond natuur en biodiversiteit in België, waaronder bijvoorbeeld ook Natuurpunt en het Instituut voor Natuur -en Bosonderzoek (INBO) aan Vlaamse, Natagora aan Waalse en de Stichting Zoniënwoud aan Brusselse kant.

“In de Week van de Biodiversiteit hebben we zoveel mogelijk mensen gevraagd om waarnemingen van dieren of planten, te registreren. Zo willen we mensen zich laten verwonderen over de rijkdom van planten en dieren in de natuur en brengen we de biodiversiteit op verschillende plekken in beeld,” aldus Jeroen Denaeghel van het Agentschap voor Natuur en Bos.

De Nationale Biodiversiteitschallenge werd ruim tien keer meer bekeken dan andere challenges. Het resultaat van de campagne, 450.000 waarnemingen, betekent dan ook een succes.

Zeldzame soorten in beeld

Tussen de waarnemingen zaten uiteraard veel soorten die algemeen of vrij algemeen voorkomen, maar zeker ook zeldzame tot zelfs zeer zeldzame soorten werden geregistreerd. Onder deze laatste categorie denken we bijvoorbeeld aan verschillende soorten orchis of de Noordse nachtegaal en terekruiter: twee vogelsoorten die je in ons land zeker niet elk jaar te zien krijgt.

“Een uitspraak doen over de toestand van de biodiversiteit in ons land is op basis van deze ene campagne niet mogelijk. Maar als we deze actie in de toekomst blijven herhalen en nog meer mensen doen mee, dan zullen we wellicht bepaalde trends inzake de biodiversiteitsstatus kunnen vaststellen. Maar ook nu zijn we blij met het resultaat, 6600 verschillende soorten spotten in 9 dagen tijd is ook niet niets. Wat sowieso positief is, is dat de campagne vele mensen gestimuleerd heeft om even stil te staan bij de diversiteit aan soorten die in onze natuur aanwezig zijn. We kijken dan ook uit naar de komende jaren en kunnen alleen maar hopen dat er steeds meer verschillende soorten waargenomen worden in ons land,” vervolgt Jeroen Denaeghel.

Europese topnatuur in Vlaanderen

Tijdens de Week van de Biodiversiteit liep parallel in Europa, dus ook in België, een Europese ‘wedstrijd soorten spotten’ in een aantal Natura 2000-gebieden, Europese topnatuur. Voor België stonden 16 Natura 2000-gebieden ingeschreven in deze wedstrijd, in vaktermen ook wel een bioblitz genoemd. In totaal deden over heel Europa 85 gebieden mee en werden net geen 70.000 waarnemingen geregistreerd. Ons land heeft het zeer goed gedaan met een hoge participatiegraad: in de top-20 van de Europese bioblitzen staan maar liefst 8 Belgische Natura 2000-gebieden.

Overzicht van top-3 binnen een aantal geselecteerde soorten

Dagvlinders

 1. bont zandoogje (1311x waargenomen)
 2. hooibeestje (753x waargenomen)
 3. atalanta (685x waargenomen)

Opvallende verschijning: het kalkgraslanddikkopje (126x waargenomen)

Kevers

 1. fraaie schijnbok (2425x waargenomen)
 2. zevenstippelig Lieveheersbeestje (1014x waargenomen)
 3. zwartpootsoldaatje (903x waargenomen)

Opvallende verschijning: de weverboktor (16x waargenomen)

Reptielen en amfibieën

 1. hazelworm (327x waargenomen)
 2. gewone pad (255x waargenomen)
 3. alpenwatersalamander (234x waargenomen)

Opvallende verschijning: de muurhagedis (143x waargenomen)

Vogels

 1. tjiftjaf (3899x waargenomen)
 2. zwartkop (3645x waargenomen)
 3. merel (3591x waargenomen)

Opvallende verschijning: de dwergooruil (117x waargenomen)

Planten

 1. robertskruid (1519x waargenomen)
 2. vingerhoedskruid (1138x waargenomen)
 3. gestreepte witbol (1113x waargenomen)

Opvallende verschijning: de gamanderbremraap (563x waargenomen)

Zoogdieren

 1. ree (636x waargenomen)
 2. Europese haas (416x waargenomen)
 3. Europese rode eekhoorn (239x waargenomen)

Opvallende verschijning: de mopsvleermuis (13x waargenomen)

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos