vrijdag, 06 oktober 2023

Biodiversiteit in de kijker tijdens de Week van het Bos

Dit weekend begint opnieuw de Week van het Bos. Met deze campagne hoopt het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw duizenden kinderen en volwassenen het bos te laten ontdekken en de ecologische en maatschappelijke waarde ervan te belichten. Dit jaar focust de campagne op het thema biodiversiteit.

Minister van Natuur Demir gaf deze namiddag het startschot voor de Week van het Bos tijdens de voorstelling van het ecologisch herstel van het Vliegveld van Malle.

Week van het Bos neemt de biodiversiteit onder de loep

Dit jaar staat de Week van het Bos in het teken van biodiversiteit en nodigen we iedereen uit om (een deeltje van) het mysterie van de natuur te ontrafelen. Bossen zijn immers een bron van leven en bieden talloze voordelen voor mens en natuur. Zonder bos geen bosoproller, zwarte specht of eeuwenoude woudreuzen. Sommige dier- en plantensoorten zijn exclusief gebonden aan het bos en andere soorten vertoeven en groeien er het liefst. Tijdens deze week leggen we het vergrootglas op de rijke dieren- en plantenwereld in het bos. Wat is een biodivers bos en is dat wel belangrijk? Hoe bekomen en behouden we een biodivers bos?

Europese topnatuur krijgt extra boost dankzij Blue Deal werken

Als locatie voor het startschot van deze campagne werd het vliegveld van Malle gekozen. Dat is een voormalig militair domein en ondertussen beschermd als Natura 2000-gebied. Al meer dan 40 jaar is het Agentschap voor Natuur en Bos samen met Defensie beheerder van dit unieke stukje natuur. Dat beheer werpt zijn vruchten af, de biodiversiteit kreeg er een serieuze boost. Zo broeden bijvoorbeeld de nachtzwaluw en de boomleeuwerik er, en dit jaar is er voor het eerst ook een succesvol broedgeval van raaf. Daarnaast is het gebied ook van belang voor tal van bijzondere insecten die aangepast zijn aan het extreme milieu zoals zandoorworm, gouden sprinkhaan, sneeuwspringer, … Het Agentschap voor Natuur en Bos wil er blijven inzetten om de natuur te versterken en de biodiversiteit nog te vergroten.

“Het vliegveld van Malle ligt er vandaag verlaten bij en is een gigantische oppervlakte aan overbodige verharding midden in een bebost natuurgebied. Daar komt nu verandering in. Door het beton open te breken kan water opnieuw in de bodem sijpelen, komt er ruimte voor meer groen en krijgt de natuur alle kansen om de boel opnieuw over te nemen. Met andere woorden: een prachtig stukje Kempisch landschap dat in ere wordt hersteld.” aldus Minister van Natuur Zuhal Demir.

Spannend bosavontuur op maat van zowel kleuterscholen als lagere scholen

Jong geleerd is oud gedaan. Met de campagne Week van het Bos wil het Agentschap voor Natuur en Bos leerkrachten warm maken om met hun leerlingen het bos in te trekken en er de biodiversiteit te gaan ontdekken. Voor zowel de kleuters als de leerlingen van de lagere school is er een spannend kant-en-klaar lespakket ontwikkeld. De leerlingen gaan samen met Speurneus Spitsmuis op onderzoek. Als echte detectives helpen ze om het geheim van de biodiversiteit te ontrafelen. Aan beide pakketten is een scholenwedstrijd verbonden met fantastische prijzen. Alle deelnemers ontvangen een stoere 'Spitse Speurders-badge'.

“Ik wil dan ook een warme oproep doen aan alle juffen en meesters van de kleuter en lagere scholen in Vlaanderen en bij uitbreiding aan alle mama’s en papa’s om deel te nemen aan de Week van het Bos. Trek er deze week op uit. Laat je kinderen eens met andere ogen naar het bos kijken en helemaal één worden met onze prachtige natuur. Het is hopelijk de start van heel wat liefde voor bos en natuur, en daar kan onze biodiversiteit die onder druk staat alleen maar wel mee varen”, aldus minister Demir.

Bosfeest voor iedereen

Zin om er met gezin of vrienden op uit te trekken naar het bos? Je kan volop genieten van een fikse boswandeling of deelnemen aan een van de activiteiten. Op www.weekvanhetbos.be verzamelen we heel wat bosweetjes, zoekkaarten, quizzen en filmpjes om je bosbezoek te verrijken en op een speelse en uitdagende manier iets bij te leren over de biodiversiteit in het bos. Neem zeker ook deel aan onze ‘bosgeluidenwedstrijd’ en volg de sociale mediakanalen van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Waar wachten jullie nog op? Ga als de bliksem op ontdekking naar het bos en geniet met alle zintuigen van alle mogelijke bosgeuren en -kleuren!

Meer informatie

Over het Vliegveld van Malle en de Blue Deal-werken: 

Over de Week van het Bos:

Vliegveld Malle voor ontharding - luchtbeeld
Vliegveld Malle na ontharding - grondbeeld
Vliegveld Malle na ontharding - luchtbeeld

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

An Wouters

Communicatieverantwoordelijke Agentschap voor Natuur en Bos