donderdag, 25 april 2024

Blue Deal werken en onthardingsproject op Vliegveld Malle levert waardevolle grondstoffen voor Oosterweelproject en haven

De onthardingswerken op het vliegveld van Malle liggen tijdelijk stil vanwege het broedseizoen. Na het openbreken van de landingsbaan en de sloop van de 15 gebouwen werd ondertussen al 60% van het totale volume beton en asfalt afgevoerd. Deze waardevolle grondstoffen worden gerecupereerd door de aannemer en gebruikt in de werven van Oosterweel en in de haven van Antwerpen.

Onthardingswerken geven de biodiversiteit een boost

De onthardingswerken op het vliegveld van Malle werden tijdelijk stilgelegd vanwege het broedseizoen van 1 april tot 31 juli. Na het openbreken van de landingsbaan en de sloop van de 15 gebouwen werd ondertussen al 60% van het totale volume beton en asfalt afgevoerd. Meer dan 8 hectare waardevolle duingraslanden, heide en bos krijgen nu de kans om te herstellen, wat bijdraagt aan het behoud van Europees beschermde zeldzame habitats.

“We blijven ons inzetten om de natuur te versterken en de biodiversiteit te vergroten op het Vliegveld van Malle. Na de Blue Deal werken zal meer dan 16 hectare onthard zijn, waardoor het vliegveld een oase van biodiversiteit wordt. We zijn zeer blij dat dit onthardingsproject niet alleen kansen biedt voor natuurherstel, maar ook voor het hergebruik van waardevolle grondstoffen in een aantal werven.” zegt Vlaamse minister van Omgeving.

Recuperatie van waardevolle grondstoffen 

De aannemer maakt gebruik van een innovatieve resonantiebreker, die beton op efficiënte en milieuvriendelijke manier verwerkt. De geluids- en stofimpact bij deze machine is een pak lager dan bij een klassieker breekhamer.

De blauwe grindlaag en laag zuivere keien onder het asfalt (4 hectare) zijn door aannemer Stadsbader gescheiden in fracties om ze als waardevolle grondstof af te voeren naar Oosterweel en de Antwerpse haven. Daarnaast is ook het beton een waardevolle grondstof voor de aannemer. Deze werd, nadat het gebroken werd door de innovatieve resonantiebreker, in grotere stukken afgevoerd naar Oosterweel om verder te breken en ook weer op werven in de Antwerpse haven te gebruiken.

Stadsbader, de aannemer die verantwoordelijk is voor de onthardingswerken, benadrukt het belang van dit project: "Het beton dat we recupereren, is van goede kwaliteit en draagt bij aan een duurzame bouwindustrie. Door innovatieve methoden te gebruiken, minimaliseren we geluids- en stofimpact en dragen we bij aan een groenere toekomst."

Meer informatie

Over Vliegveld van Malle en de Blue Deal-werken: 

Contacts

Werner Van Hove

Boswachter Vliegveld van Malle van het Agentschap voor Natuur en Bos

An Wouters

Communicatieverantwoordelijke van het Agentschap voor Natuur en Bos