vrijdag, 06 mei 2022

De Natuur is jarig

Vier met ons mee en ontdek topnatuur in je buurt!

21 mei is het de Europese Natura2000-dag. Samen met verschillende partners werkt Natuur en Bos rond Europese topnatuur in een Belgisch LIFE project: LIFE BNIP. Deze partners organiseren zowel in Vlaanderen als Wallonië verschillende buitenactiviteiten tussen 8 en 31 mei. Er staan een aantal mooie wandelingen in onze prachtige Europees waardevolle natuur op het programma. Wandel mee met een gids of kies een wandeling via de digitale app RouteYou. Trek je wandelschoenen aan en ontdek onze Europese topnatuur in je buurt!

Vier met ons mee en ontdek de topnatuur in je buurt

Op 21 mei 1992 werden de Europese habitatrichtlijn en het LIFE programma goedgekeurd. Beiden hebben er sindsdien voor gezorgd dat Europese topnatuur beter beschermd en ontwikkeld werd. 

In de periode tussen 8 en 31 mei willen Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, Natuurpunt, de Dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, de Waalse openbare dienst leefmilieu, Natuurinvest, Natagora en Natagriwal de Europese waardevolle topnatuur extra onder de aandacht brengen, onder meer door RouteYou-wandelingen en geleide wandelingen.

“Ik trek mijn laarzen aan en ga al wandelend het natuurbeheerproject Most-Keiheuvel ontdekken. De focus in dit stukje Europese topnatuur ligt er op het herstel van een aantal specifiek Europees beschermde natuurtypes zoals landduinen, heide, trilveen en inheemse loofbossen. Op die manier werken we niet enkel aan een meer biodiverse natuur, dankzij specifieke water gerelateerde ingrepen die we uitvoeren in het kader van de Blue Deal, maken we onze natuur ook weerbaarder tegen de gevolgen van de klimaatopwarming. Als minister van Natuur liggen zulke projecten me na aan het hart", aldus minister van Natuur Zuhal Demir.

Alle info over de verschillende activiteiten kan je vinden op www.denatuurisjarig.be en www.nature-en-fete.be.

Feest mee en maak kans op een overnachting in de natuur

Bij een feest horen kadootjes, we geven 2x een overnachting in de buurt van de natuur weg. Trek de natuur in en toon ons hoe jij de natuur mee viert. Maak een leuke originele foto en deel deze op instagram met de hashtag #denatuurisjarig. Alle info over de wedstrijd en het reglement kan je hier vinden: www.life-bnip.be/nl/reglement-wedstrijd-de-natuur-is-jarig-2022 en www.life-bnip.be/fr/reglement-du-concours-nature-en-fete-2022.

12.3 % van Vlaanderen zit in Natura 2000 netwerk

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde topnatuur. Het omvat 27.000 gebieden en beslaat zo ongeveer 18% van Europa. Het is één van de grote verwezenlijkingen van de Europese Unie en vormt de ruggengraat van het Europees natuurbehoud. Het Natura 2000 netwerk in Vlaanderen bedekt ongeveer 12,3 % van het Vlaams gewest, goed voor ruim 166.000 hectare. Hiermee zitten wij in het gemiddelde van de EU. In België in z’n totaliteit gaat het over 12.7% van de landoppervlakte en 36.8% van het Belgische deel van de Noordzee. In Wallonië gaat het over 220.000 hectare, 13.2%

Met Natura 2000 roept Europa de achteruitgang van de natuur een halt toe. Natura 2000 wil over heel Europa de nodige ruimte bieden aan verschillende soorten planten en dieren, en de gebieden waarin ze leven. En die natuur levert ook voordelen op voor de mens: zuiver water, ruimte voor recreatie, een gezonde bodem, frisse lucht… 

Wat is het LIFE-programma?

LIFE is het instrument van de Europese Unie dat de projecten voor natuurbehoud en milieubescherming financieel ondersteunt in de verschillende lidstaten. Een LIFE project, zoals LIFE BNIP, realiseert altijd een concrete meerwaarde voor de natuur. Het gaat dan over het opzetten van actieve samenwerking tussen partners, versnelde uitvoering van herstel- en inrichting van het gebied, aankoop van terreinen, investeringen in wandelpaden en bezoekerscentra en kijkhutten voor toegankelijkheid en beleving, actieve communicatie en bewustwording van doelgroepen en omwonenden, opbouw van expertise. 

LIFE heeft tot nu toe 3 miljard euro geïnvesteerd in natuurprojecten verspreid over héél Europa. Zo krijgen 1.800 dier-en plantensoorten een ruggensteuntje dankzij LIFE.

Meer info: 

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

Tom Andries

Projectleider LIFE BNIP