dinsdag, 16 april 2024

Duitse paddendril helpt Vlaamse knoflookpad overleven

Vandaag ontvingen het Agentschap voor Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) een bijzonder pakket uit Duitsland. Onderzoekers van het NABU in Münster overhandigden eisnoeren of paddendril van de knoflookpadden uit hun kweekgroepen aan de onderzoekers in Linkebeek. In het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van INBO ontwikkelen de eisnoeren tot larven en jonge padjes. De uitzet van een mix van Vlaamse en Duitse dieren is nodig om de genetische diversiteit van de knoflookpad in Vlaanderen te versterken.

Pad met een verborgen levenswijze

Overdag graaft de knoflookpad zich in de grond. Na zonsondergang komt hij tevoorschijn om zich te voeden met kevers, spinnen en slakjes. In het voorjaar trekken de padden naar geschikte voortplantingswateren. De mannetjes maken onder water een zacht klokkend geluid waarop de vrouwtjes afkomen. Ze leggen lange eisnoeren af die rond de stengels van waterplanten worden gewikkeld. Door hun nachtelijke levenswijze en hun zacht geroep wordt deze knoflookpad zelden gezien of gehoord.

Kweekprogramma voor genetisch diverse knoflookpad

De knoflookpad is één van de soorten waarvoor een kweekprogramma bestaat. Dat betekent dat in het voortplantingsseizoen eisnoeren uit de twee Vlaamse nog bestaande populaties (Peer en Hasselt) worden verzameld en in het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van het INBO, worden opgekweekt. Zo krijgen de larven in de kwekerij de kans om in optimale omstandigheden te ontwikkelen tot grote dikkoppen en zelfs door te groeien tot juveniele padjes.

Het kweekprogramma moet ook de genetische diversiteit van de knoflookpad versterken. Uit onderzoek blijkt dat de geïsoleerde Vlaamse populaties genetisch niet divers zijn en dat de knoflookpadpopulaties in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het westen van Duitsland tot dezelfde genetische cluster behoren. Vorig jaar brachten we de eerste Nederlandse eisnoeren naar Linkebeek (uit gebieden waar de knoflookpad geherintroduceerd is). Een mix van Vlaamse en Nederlandse dieren werd uitgezet op plaatsen waar vroeger knoflookpad voorkwam. Vanaf dit jaar zullen we dus Duitse dieren toevoegen voor een extra diverse mix. Uniek aan deze Duitse eisnoeren is dat het gaat om eisnoeren uit de kweekgroepen van NABU in Münsterland. Het gaat om eisnoeren verzameld bij knoflookpadden in gevangenschap. 

Belang van Europese samenwerking

De nauwe samenwerking tussen de verschillende natuurorganisaties in Vlaanderen, Nederland en Duitsland is van levensbelang voor de knoflookpad. Extra Europese middelen vanuit verschillende Life-projecten geven een boost aan de samenwerking. De experten wisselen naast de eisnoeren ook massa’s kennis uit. Die kennisdeling en ontmoeting van experten zorgt ervoor dat we in de nabije toekomst ook in Linkebeek zullen kunnen rekenen op eigen eisnoeren van padden in gevangenschap. Dat is goed omdat we op die manier niet langer dieren uit de kleine bestaande populaties moeten halen.

Contacts

Lily Gora

Agentschap voor Natuur en Bos