vrijdag, 10 december 2021

Egenhovenbos in Leuven groeit met 3,6 hectare

Kinderen basisschool De Zevensprong zetten hun beste boompje voor

Op vraag van initiatiefnemer Natuur en Bos van de Vlaamse overheid plantten de leerlingen van Basisschool De Zevensprong uit Leuven vandaag boompjes aan in het Egenhovenbos op een perceel nabij de dorpskern van Egenhoven. Morgennamiddag zijn de buurtbewoners van Egenhoven aan de beurt om hun spade uit het tuinhuis te halen. De komende dagen gaan ruim 13.000 boompjes de grond in. Goed voor 3,6 hectare extra bos. De kinderen zongen tijdens een officieel moment hun klimaatlied en de partners Basisschool De Zevensprong, Natuur en Bos, Stad Leuven, KU Leuven en Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud plantten een symbolisch boompje.

Het Egenhovenbos nabij het Leuvense stadscentrum is populair bij studenten, werknemers en inwoners uit de buurt om even uit te blazen of te sporten. Het stadsbos is ruim 50 hectare en daar komt de komende jaren een aardig stuk inheems loofbos bij.

Uitbreiden en versterken

Regiobeheerder Bart Meuleman van Natuur en Bos: “We kochten vorig jaar enkele mooie percelen aan waardoor we het Egenhovenbos de volgende jaren met meer dan tien hectare zullen uitbreiden. De bosaanplantactie van vandaag en morgen is daarin een eerste belangrijke stap. Het Egenhovenbos vormt samen met de Dijlevallei, het Heverleebos en het Meerdaalwoud één van de mooiste natuurgebieden van Vlaanderen. We willen dat gebied nog versterken én ecologisch en recreatief verbinden via het Zoniënwoud tot aan het Hallerbos. Onder de naam Brabantse Wouden ijveren terreinbeheerders, Provincie Vlaams-Brabant en gemeenten voor het statuut van Nationaal Park.”

Music4Climate & Biodiversity

Toen Basisschool De Zevensprong door Natuur en Bos op de hoogte werd gebracht van de bosuitbreidingsplannen in het Egenhovenbos sprongen zij meteen op de kar. Leraar Frankie Weyns: “Op onze school spannen we ons al enkele jaren in om onze klimaatafdruk te verminderen. Dat gebeurt met ons schoolproject ‘Music4Climate & Biodiversity’. We onthardden onze speelplaats en doen structurele inspanningen om ons energieverbruik te verminderen. Onze school schreef zich ook in in het verhaal van Leuven2030, omdat we geloven dat klimaat en biodiversiteit dé belangrijkste zaak ter wereld is voor de huidige en toekomstige generaties. We zijn daarom ook trots om bij te dragen aan de uitbreiding van Egenhovenbos! We gaan hier elk jaar met onze klassen naartoe komen om te zien hoe ‘ons’ bos groeit en een prachtig biotoop wordt voor inheemse biodiversiteit.”

Fysieke en mentale gezondheid

Vrijwilligers van Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud en van KU Leuven staan tijdens het aanplanten paraat om de deelnemers met raad en daad bij te staan. Lennert Destadsbader van KU Leuven: “Deze plantactie is een ideale kans om het groene landschap rondom campus Arenberg uit te breiden maar ook om de interesse van de kinderen voor natuur te prikkelen. Naast de ecologische waarde van Egenhovenbos, heeft het ook een belangrijke recreatieve functie voor studenten en buurtbewoners. Natuur bevordert bovendien zowel de fysieke als mentale gezondheid.”

Bos voor hun toekomst

Leuvens schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers plantte mee een symbolisch boompje. Schepen Dessers: “De coronacrisis heeft meer dan ooit het belang van natuur dichtbij huis duidelijk gemaakt. Meer dan ooit trekken we het bos in om te wandelen, te sporten, elkaar te ontmoeten en ons hoofd leeg te maken. We zijn dan ook erg blij met deze uitbreiding van Egenhovenbos. Dat zal niet alleen het welbevinden van de Leuvenaars ten goede komen. Het is ook van belang in onze strijd tegen de klimaatverandering en om onze stad te wapenen tegen de gevolgen van die klimaatverandering, zoals periodes van extreme hitte.”

Ook schepen van onderwijs Lalynn Wadera nam enthousiast deel aan de aanplant. “Ik ben trots op de kinderen en de leerkrachten van de Zevensprong. Het is heel fijn om te zien hoe zij de klimaatuitdagingen vastpakken, informatie erover opzoeken, presentaties voor elkaar maken, een klimaatlied schrijven, … En vandaag planten ze hier mee een bos voor hun toekomst. Ik ben er zeker van dat alle kinderen veel bijgeleerd hebben. En ik ben hen dankbaar voor de helpende handen hier,” aldus schepen Wadera.


Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Volg het op www.bosteller.be.

Contacts

Bart Meuleman

Regiobeheerder Natuur en Bos

Frankie Weyns

Leraar Basisschool De Zevensprong

David Dessers

Schepen Stad Leuven