dinsdag, 09 januari 2024

Grootschalig natuurherstel in duinen Oostkust

Het LIFE DUNIAS project laat inheemse soorten opnieuw floreren in onze unieke Vlaamse kustduinen door woekerplanten te verwijderen.

Woekerplanten verdringen waardevolle natuur zoals duingraslanden, stuifduinen en vochtige duinpannes. Daarom laat het Agentschap voor Natuur en Bos van 27 november 2023 tot en met 30 april 2024 bijna 25 hectare aan woekerplanten verwijderen aan de Oostkust. 

“Deze grootschalige werken zullen niet onopgemerkt voorbijgaan. We bewijzen onze duinen en de Vlaamse Kust hiermee een grote dienst en geven onze unieke inheemse duinennatuur opnieuw alle kansen om te groeien, te bloeien. Ook vanuit de Vlaamse Regering ondersteunen we dit project volmondig. Onze duinen zijn waardevolle Europese topnatuur. Met deze ingrepen zorgen we ervoor dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven.” - Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir.

Uitheemse woekerplanten

Uitheemse planten horen hier van oorsprong niet thuis. De rimpelroos bijvoorbeeld is afkomstig uit Oost-Azië en woekert volop in onze duinen, ze breidt tot 22% per jaar uit! Onderzoek toont aan dat na invasie van deze plant de typische en bedreigde planten van onze duinen verdwijnen. Soorten zoals de duingentiaan, diverse orchideeën of het duinviooltje hebben er allemaal onder te lijden. Niets doen is dus geen optie.

Andere gekende woekerplanten die worden aangepakt, zijn onder meer: mahonie, boksdoorn, Amerikaanse vogelkers en cotoneaster-soorten.

Biodiversiteitsherstel 

De woekerplanten, vooral rimpelroos en mahonie, worden verwijderd door ze met een kraan tot 1 meter diep uit de duinen te scheppen en te zeven. Met het uitgezeefde zand herstellen we het oorspronkelijke duinprofiel. De planten, wortels en wortelresten van de woekerplanten voeren we af voor compostering. De natuurlijke vegetatie herstelt zich spontaan na de werken. Andere woekerplanten zoals sneeuwbes en olijfwilg worden door de LIFE DUNIAS Natuurpuntploeg aangepakt. Zij werken het hele jaar door, met kleinere machines of zelfs volledig handmatig.

Gefaseerd te werk 

In een eerste fase werken we verspreid maar gelijktijdig in de duinen tussen Knokke-Heist en Oostende. Een volgende fase focust zich op de gebieden tussen Oostende en De Panne.

Partners 

Uniek aan het LIFE DUNIAS project is de gecoördineerde aanpak met alle voornaamste duinbeheerders in België. Alle partners nog even op een rijtje: Agentschap voor Natuur en Bos, Natuurpunt, Compagnie Het Zoute, afdeling kust van Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust, Agentschap Wegen en Verkeer, Provincie West-Vlaanderen, Koninklijke Schenking, Ministerie van Defensie, Aquaduin, Royal Ostend golfclub, gemeente Koksijde, gemeente Knokke-Heist, gemeente De Panne en stad Oostende.

Meer info www.natuurenbos.be/lifedunias

V.l.n.r. burgemeester Wilfried Vandaele (gemeente De Haan), Goedele Van der Spiegel (administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos), Hilde Dhont (schepen leefmilieu gemeente De Haan) en Reinhardt Strubbe (projectcoördinator LIFE DUNIAS)
Duin overwoekert door rimpelroos
Sterrenzeef
Rimpelroos in detail
Natuurpuntploeg van LIFE DUNIAS
Duinviooltje (inheemse soort die bedreigd wordt door de woekerplanten)

Contacts

Debby Deconinck

Communicatiemedewerker LIFE DUNIAS