dinsdag, 09 juli 2024

GROTE HANDHAVINGSACTIE ‘IRON FISH’ DOOR NATUURINSPECTIE WEST-VLAANDEREN: 16 VISOVERTREDINGEN VASTGESTELD

Afgelopen vrijdag heeft de Natuurinspectie van West-Vlaanderen in samenwerking met 7 verschillende politiezones een grootschalige handhavingsactie in de Westhoek uitgevoerd. Politiezone Polder fungeerde voor deze editie als gastheer en voorzag in de bijstand van een drone-team alsook de administratieve ondersteuning. PZ BredHa leverde bijstand via een hondengeleider. Tijdens deze actie werd gecontroleerd op verboden vistuigen, de geldigheid van visverloven, het hebben van ongeoorloofde hoeveelheden vis (dood en levend) en het bezit van verdovende middelen. Langs de oevers van zo’n 250 km waterlopen werden 139 personen aan een controle onderworpen. Dat aantal was minder dan aanvankelijk gedacht. Het EK voetbal en het onstabiele weer zorgde er wellicht voor dat er minder vissers actief waren. 

Resultaten van de actie:

  • Overtredingen visserijwetgeving: 16 vissers (12%) werden betrapt op overtredingen, resulterend in 15 verslagen van vaststelling (VVV). Deze overtreders kunnen de komende maanden een bestuurlijke geldboete verwachten. De overtredingen betroffen voornamelijk het vissen met meer dan twee hengels, vissen zonder geldig visverlof en meer vissen in het bezit hebben dan wettelijk toegelaten. 
  • Drugsvangsten: er werden 6 vaststellingen gedaan voor het bezit van drugs. 
  • Verkeersovertredingen: twee verkeersinbreuken werden vastgesteld.

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

Toon Fonteyne

Commissaris politie Polder