dinsdag, 21 juni 2022

Het Stropersbos is uitgegroeid tot het meest libellenrijke gebied van het Waasland

Het Stropersbos (Stekene en Sint-Gillis-Waas) is een niet te missen natuurparel met zijn statige dreven, waardevolle elzenbroekbossen, open heideplekken en grote grazers. Interessant in dat gebied zijn ook de waterpartijen, grachten en poelen. De Libellenwerkgroep Waasland ging er gedurende vijf jaar na het ‘Natuurinrichtingsproject Stropersbos’ intensief op zoek naar verschillende soorten waterjuffers en libellen. En wat blijkt? Het Stropersbos is een heel belangrijk gebied voor libellen! 

De onderzoekers monitorden in twee rustzones van het Stropersbos en namen er maar liefst 42 soorten waar, waaronder enkele bedreigde en zeldzame soorten volgens de zogenaamde Rode Lijst. Die Rode lijst geeft de kans op uitsterven van een bedreigde soort weer. Enkele soorten hebben een grote populatie in het Stropersbos. Vooral de grote populaties van de tengere pantserjuffer, tangpantserjuffer, zwervende pantserjuffer, steenrode heidelibel en de relictpopulaties van de koraaljuffer en de zwarte heidelibel zijn speciaal. Die zes soorten zijn (vrij) zeldzaam in Oost-Vlaanderen. De laatste twee vertonen helaas een neerwaartse trend en het is zelfs niet duidelijk of ze lokaal zullen standhouden.

De Libellenwerkgroep Waasland concludeerde dat de libellenfauna van het Stropersbos meer aansluit bij de Kempen dan bij de meer westelijk gelegen libellengebieden. Voor verschillende soorten is het van belang dat de sloten en plassen regelmatig worden geschoond en dat het wastine-landschap van het Stropersbos in stand wordt gehouden met extensieve begrazing. Dat landschap is een afwisseling van open vegetaties (vochtige en schrale graslanden, bloemrijke graslanden, en vochtige en droge heide), struweel (spontane bosopslag, bosranden) en ecologisch waardevolle bossen. Om dat te bereiken, werden bepaalde bospercelen gedund en werden exoten verwijderd. Daardoor kon de historisch aanwezige zaadbank van struikhei weer kiemen. Het historische waterpeil werd hersteld. Pony’s zorgen ten slotte voor de noodzakelijke begrazing.

Meer info

Hoofdsloot in Stropersbos - © Tom Vermeulen
Zuidelijke heidelibel - © Tom Vermeulen
Tengere pantserjuffer - © Tom Vermeulen
Zwarte heidelibel - © Tom Vermeulen
Koraaljuffers in tandem - © Tom Vermeulen
Tangpantserjuffer - © Tom Vermeulen

Contacts

Joris Goossens

Boswachter Agentschap voor Natuur en Bos

Brigitte Van Passel en Tom Vermeulen

Libellenwerkgroep Waasland