woensdag, 19 januari 2022

Jachtexamen 2022

Op zaterdag 30 april 2022 organiseert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid het theoretisch gedeelte van het jachtexamen in Flanders Expo (Gent). Inschrijven hiervoor kan tot uiterlijk 16 maart 2022. Ten laatste op die dag moet het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) ingediend zijn. De organisatie van het jachtexamen is geregeld volgens het Jachtadministratiebesluit van 25 april 2014.

Om op een veilige, duurzame en maatschappelijk aanvaardbare manier te jagen, is jacht onderworpen aan strenge regels. Zo moet je bijvoorbeeld eerst slagen voor een jachtexamen dat bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waaruit je kennis en bedrevenheid moet blijken op het gebied van natuur, wetgeving en wapens. Pas als je geslaagd bent in beide gedeeltes, kan je een jachtverlof aanvragen dat één jachtseizoen geldig is.

Theoretisch jachtexamen

Het inschrijvingsgeld voor het theoretisch jachtexamen dat plaatsvindt op 30 april in Flanders Expo (Gent) bedraagt 70 euro. Inschrijven kan enkel met het elektronisch inschrijvingsformulier via het e-loket van Natuur en Bos op www.natuurenbos.be/e-loket.

Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos (Havenlaan 88 bus 75, 1000 Brussel, tel. 02/553.81.02 of via jachtexamen@vlaanderen.be). Het ingevulde formulier moet dan uiterlijk op 16 maart 2022 met een aangetekende brief op dit adres toekomen en het inschrijvingsgeld moet tegen dan betaald zijn. 

Praktisch jachtexamen 

Het praktisch jachtexamen omvat drie vakken: (1) veilige omgang met vuurwapens en munitie, (2) schietvaardigheidsproef met het hagelgeweer, en (3) schietvaardigheidsproef met het kogelgeweer. Slagen voor vak 1 is noodzakelijk om aan de volgende twee vakken deel te nemen. Een kandidaat die niet slaagt voor de drie vakken ontvangt een deelbewijs voor de vakken waarvoor hij wel slaagde. Bij een volgend examen wordt hij dan vrijgesteld voor de vakken waarvoor hij dit geldig deelbewijs (drie jaar) kan voorleggen.

Vak 1 en Vak 2 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vinden plaats op 1, 2, 3, 4 en 5 augustus 2022 (eventueel 6 augustus 2022 bij uitzonderlijk veel kandidaten) in Ruisbroek (Puurs – Sint-Amands). Vak 3 van het praktisch gedeelte van het jachtexamen vindt plaats op 9 en 10 augustus 2022 in Leopoldsburg (eventueel 8 augustus 2022 bij uitzonderlijk veel kandidaten). 

Het inschrijvingsgeld voor het praktisch jachtexamen bedraagt: 

  • 180 euro voor kandidaten die zich inschrijven voor het volledige examen
  • 100 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vak 1 
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 2 
  • 40 euro voor de kandidaten die zijn vrijgesteld voor vakken 1 en 3

Ook de inschrijving voor het praktisch jachtexamen kan enkel via het E-loket van Natuur en Bos. Het elektronisch inschrijvingsformulier (inclusief betaling) moet uiterlijk op 13 juni 2022 zijn ingediend.

Kandidaten die niet de Belgische nationaliteit hebben, kunnen inschrijven met een papieren inschrijvingsformulier dat ze kunnen verkrijgen bij Natuur en Bos op voormeld adres.

Alle examens worden corona-veilig georganiseerd en houden rekening met de dan geldende maatregelen op dat vlak.

Contacts

jachtexamen@vlaanderen.be