woensdag, 19 april 2023

Kinderen palmen het Blauwhuispark in tijdens de Buitenspeeldag

Deze namiddag ontdekten heel wat kinderen de speelzone in het Blauwhuispark tijdens de Buitenspeeldag. Een aantal nieuwe natuurlijke hindernissen en houten constructies zorgen er mee voor een ideale mix van bewegen, ravotten en natuurbeleving. En die natuur maakt het Agentschap voor Natuur en Bos deze zomer nog een stuk beter. Dan starten ruimingswerken in de kasteelvijvers waardoor de natuurwaarde van het Blauwhuispark nog verder zal toenemen.

Iedereen naar buiten om te ravotten in de speelzone van het Blauwhuispark

Ravotten in het groen heeft niets dan voordelen: kinderen zijn buiten, het is goed voor lichaam en geest en helpt in de ontwikkeling van verschillende motorische en mentale vaardigheden. Deze namiddag konden kinderen genieten van allerlei activiteiten in het speelbos. Zo konden ze boogschieten, circusacts opvoeren, slacklines uitproberen én de nieuwe permanente houten speelconstructies komen uittesten. De kinderen konden er ook de mobiele klimmuur uittesten en een ritje maken op het door een trekpaard getrokken ‘vliegend tapijt’.

“We zijn met het stadsbestuur van Izegem zeer verheugd dat onze jeugddienst hier de buitenspeeldag kan organiseren. Een ideale gelegenheid om onze inwoners kennis te laten maken met het Blauwhuispark in het algemeen en de speelzone in het bijzonder", aldus Virginie Derumeaux, schepen van jeugd en sport van de stad Izegem. “De door het Agentschap voor Natuur en Bos aangelegde speelconstructies passen volledig in het landschap en konden alvast op veel bijval rekenen van de aanwezige kinderen.”

Aanzet voor een Multimovepad

De aangelegde speelconstructies vormen de eerste elementen van het toekomstig multimovepad. Het stadsbestuur van Izegem en het Agentschap voor Natuur en Bos zullen de komende jaren werk maken van een multimovepad van enkele kilometers lang. Dit pad zal starten in het Blauwhuispark en ook speelelementen langs de Mandel bevatten.

Natuurherstelwerken zorgen deze zomer voor nieuwe boost in het kasteelpark

Het loofbos in het Blauwhuispark heeft de grootste natuurwaarde van het park. In het centrale deel van het bos heeft zich een reigerkolonie gevestigd in de ecologisch beheerde oude bomen. De ijskelder is dan weer een overwinteringsplaats voor verschillende vleermuissoorten.Het beheer van de graslanden in het achterste deel van het kasteelpark wordt door dan weer door de stad Izegem op een ecologische manier aangepakt.

Om de waterkwaliteit en het bufferend vermogen van de kasteelvijvers te herstellen, wordt het jarenlange opgehoopte slib uit de kasteelgracht en parkvijver geruimd. In augustus en september zal er ongeveer 4.500 m³ slib worden geruimd en afgevoerd. “Naast het behoud en herstel van dit historische park, moet de ruiming ook zorgen voor een betere biotoop voor kikkers, padden, salamanders, vissen, water- en oeverplanten", aldus Evy Dewulf, Regiobeheerder Kust en Westhoek van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Op deze manier willen we het Blauwhuispark verder laten uitgroeien tot een belangrijke groene long in de stad Izegem, met de nodige aandacht voor zowel natuurwaarde als -beleving.”

Contacts

Evy Dewulf

Regiobeheerder Kust & Westhoek - Agentschap voor Natuur en Bos

Virginie Derumeaux

Schepen van sport en jeugd - Stad Izegem