donderdag, 16 maart 2023

Leerlingen van De Feniks helpen de Vinderhoutse Bossen groeien

Leerlingen van de basisschool De Feniks plantten donderdag 16 maart de laatste boompjes van dit plantseizoen aan in de Vinderhoutse Bossen. De groenpool Vinderhoutse Bossen is een 640 hectare groot natuur- en bosgebied op grondgebied van stad Gent en gemeente Lievegem. Sinds 2012 wordt aansluitend op de oude boskern 156 hectare nieuw bos en 18 hectare open landschap ontwikkeld. Afgelopen winter groeide de bosoppervlakte in de Vinderhoutse Bossen opnieuw met 6,5 hectare. Dit brengt de teller op 93 hectare bosuitbreiding.

Bosaanplant

Met behulp van een veertigtal leerlingen van basisschool De Feniks uit de Brugse Poort (Gent) werd de boskern opnieuw versterkt! De Vinderhoutse Bossen zijn afgelopen jaren onder impuls van de partners van het landinrichtingsproject “Groenpool Vinderhoutse Bossen” uitgegroeid tot een lappendeken van oud en jong bos afgewisseld met waardevolle graslanden, houtkanten en boomgaarden. Dankzij de opengestelde paden en onthaalzones kan je al heel wat kilometers wandelen in deze groenpool.

Voor de leerlingen van De Feniks is dit heel goed nieuws: zij kwamen in de herfst het bos al verkennen. Aan de hand van zoekopdrachten kwamen ze heel wat te weten over alles wat leeft in het bos. Eens goed ravotten in de recent aangelegde speelzone van Het Leeuwenhof hoorde daar uiteraard ook bij! Nu staken ze de handen uit de mouwen: er gaan deze winter 6.000 jonge bomen en struiken in de grond en daarbij kan het uitvoerende maatwerkbedrijf Krinkels best wat hulp gebruiken. Voor vele leerlingen uit de Brugse poort is deze groene long een echte verademing, want ze hebben vaak zelf geen tuin.

De leerlingen zijn blij dat ze zelf kunnen meeplanten aan een bos waar ze later naartoe kunnen komen. Een bosuitstap aan de rand van de stad is een echte troef voor de school. De modderschoenen nemen we erbij”, aldus meester Jonathan.

Samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars heeft de Vlaamse overheid zich geëngageerd om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. En kunnen onze kinderen en kleinkinderen hier later van mee profiteren.

 

Tijdelijke rasters rond de nieuwe bossen

Omdat samen met de groei van het bos ook het aantal reeën in het gebied zeer sterk toegenomen is, werd het nodig om de jonge bosaanplantingen te beschermen tegen reeënvraat. Reeën knabbelen graag aan de jonge boomknoppen. Sommige nieuwe bosaanplantingen hebben daar sterk onder geleden. Hoge rasters beschermen tijdelijk de nieuwe aanplantingen en zullen verwijderd worden zodra de bomen groot genoeg zijn om de reeëndruk te weerstaan. De dieren vinden nog steeds voldoende voedsel in de open bosdelen en het omliggende landschap.

 

Uitvoering andere werken in de Vinderhoutse Bossen

De groenpool Vinderhoutse Bossen wordt voor wandelaars, fietsers en ruiters toegankelijk via de gefaseerde aanleg van paden en onthaalvoorzieningen. Het Landgoed Leeuwenhof, Domein Claeys-Bouüaert en Landgoed De Campagne zijn de drie onthaalzones van waaruit bezoekers de groenpool kunnen verkennen.

In september 2022 werd de onthaalzone Leeuwenhof officieel geopend en startten de werken voor de inrichting van onthaalzone De Campagne. In de loop van 2023 wordt het dossier van het recreatief netwerk voorbereid voor uitvoering in 2024. Ook staat er volgend plantseizoen opnieuw extra oppervlakte bos op de planning.

De laatste stand van zaken en een overzicht van het inrichtingsproject is te lezen op www.vlm.be\vinderhoutsebossen.
Wie op de hoogte wil blijven van het project kan inschrijven op een digitale nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar vinderhoutsebossen@vlm.be.

 

© Griet Buyse
© Hannelore Van de Wiele
© Hannelore Van de Wiele
© Hannelore Van de Wiele
© Griet Buyse
© VLM, Kaart stand van zaken realisaties 2023

Contacts

Toon Van Coillie

Hannelore Van de Wiele