maandag, 13 februari 2023

Leertraject everzwijnbeheer start met enquête bij 2.000 Genkenaren

Deze week gaat het leertraject everzwijnbeheer van start in Genk. Stad Genk en het Agentschap voor Natuur en Bos hebben deze samenwerking reeds aangekondigd in december vorig jaar. Het traject begint met een draagvlakmeting bij 2.000 Genkenaren. Natuur en Bos heeft ook een multidisciplinair team van experts aangesteld. Zij testen een jaar lang nieuwe methoden uit en zullen de inwoners sensibiliseren om zo de everzwijnproblematiek in bewoond gebied gerichter aan te pakken.

Eind vorig jaar stelde stad Genk zich kandidaat als gaststad voor dit leertraject. Dit traject bestaat uit twee delen: het operationele deel waarbij een gespecialiseerd team lokaal zorgt voor sensibilisering, preventie en populatiebeheer én een monitoringsdeel waarbij geëvalueerd wordt wat de Genkenaar vindt over het everzwijnbeheer.

Draagvlakmeeting

“Deze week starten we met onze draagvlakmeting. Een 2.000-tal Genkenaren krijgt een korte enquête in de bus waarin gepeild wordt naar hun ervaringen met everzwijnen tot nu toe: denk aan waarneming, schade en andere informatie”, zegt Schepen Toon Vandeurzen. Voor deze bevraging werd een representatieve steekproef genomen bij de volwassen inwoners in de verschillende wijken van Genk. Het feit dat we de groenste centrumstad zijn, is een zegen maar het draagt er helaas ook toe bij dat een bepaalde diersoort te veel spel krijgt. Al verschillende jaren rukken everzwijnen op. Dankzij deze draagvlakmeting krijgen we een duidelijk zicht op de meningen en bedenkingen van onze Genkenaren op deze situatie. We willen echt een luisterend oor bieden aan onze inwoners en vanuit hun bevindingen gerichter bijsturen of actie ondernemen.”

Analyse en terreinwerk

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir bevestigt: “Als minister van natuur en ook als Genkenaar, vind ik het van belang om de everzwijnproblematiek aan te pakken. De draagvlakmeting in dit leertraject is alvast een eerste fase om de problemen in bewoond gebied in kaart te brengen. Op die manier willen we mensen de kans geven om hun mening te geven over de problematiek, zodat we kunnen bijsturen waar nodig.”
De enquête is wetenschappelijk onderbouwd. We vragen dat de mensen die een brief kregen, hun mening delen voor 28 februari. Ook wie geen brief heeft gekregen, kan nuttige informatie bijdragen aan dit project en zo het terreinwerk, dat eveneens uit de startblokken schiet, ondersteunen. Iedereen wordt gevraagd om schade of waarnemingen van everzwijnen onmiddellijk te melden via de webpagina van stad Genk. Elke week worden deze meldingen van de burgers verzameld en geanalyseerd.

Drie stappen

Uit alle gewonnen info maakt het team een plan van aanpak op in drie stappen. Ten eerste gaan ze na hoe Genkenaren nog beter geïnformeerd kunnen worden. Ze bekijken ook welke preventieve maatregelen overlast kunnen verminderen en hoe die best ingezet worden in bepaalde wijken. Tot slot bekijken ze of er op bepaalde plaatsen specifieke (groepen van) dieren zijn die overlast veroorzaken en hoe ze actief kunnen ingrijpen. Dat kan gaan van het afschieten of afvangen van everzwijnen, tot het zoeken van nieuwe manieren om dieren te stimuleren uit de wijken weg te blijven. De ervaringen uit dit leertraject zullen later toegepast worden in de rest van Vlaanderen.

Gemandateerd team

In principe worden beheeracties altijd zorgvuldig gepland, maar op vraag van de politie kan het team ook ingezet worden bij dringende situaties. Voor het uitvoeren van beheeracties beschikt het team over een speciale afwijking van de jachtwetgeving. Die kunnen ze enkel gebruiken wanneer zowel Natuur en Bos als de eigenaar of grondgebruiker expliciete toestemming geeft. Dat kan via een standaardformulier van Natuur en Bos of via het meldpunt. Voor een succesvolle actie is het belangrijk dat het team die toestemming vlot krijgt. Voor actie op openbaar terrein heeft Genk al een formele toestemming gegeven. Het team zal duidelijk herkenbare fluovesten dragen met het opschrift ‘Gemachtigd faunabeheerder’ en het logo van de Vlaamse overheid.

Nuttige links:

Contacts

Jolien Wevers

Vlaamse everzwijncoördinator

Toon Vandeurzen

Schepen van Economie, Duurzaamheid en Ruimte

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos