dinsdag, 18 januari 2022

Natuur en Bos koopt 54 ha grond aan voor bos- en natuuruitbreiding in Sint-Truiden

De groenste regio van Vlaanderen nog groener maken. Ook dat kadert in het bosuitbreidingsplan van Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir. Zij bracht vandaag samen met het gemeentebestuur van Sint-Truiden een bezoek aan het Volmolenbos in Sint-Truiden. Natuur en Bos kocht hier, met het oog op bosuitbreiding en -omvorming, maar liefst 54 ha gronden aan. “Veruit een van de grotere aankopen van dit jaar”, zegt Demir. “Limburg is vandaag al de groenste regio van Vlaanderen. Maar dat belet ons niet om onbenut potentieel te blijven aanboren. De aankoop van geschikte gronden is één van de grootste drempels die we ondervinden om onze bosuitbreidingsdoelstellingen te halen. Wanneer zich dan zo’n interessante opportuniteiten aandienen, mag je geen seconde twijfelen.”

Aankoop

Vlaanderen heeft de ambitie om tegen 2024 4.000 hectare extra bos te planten. En hoewel Limburg vandaag al de groenste regio is van heel Vlaanderen, ligt ook hier nog heel wat potentieel bebosbare grond. Eind vorig jaar verwierf Natuur en Bos zo 54 hectare aan gronden om en rond het Volmolenbos in Sint-Truiden. Natuur en Bos investeerde met deze aankoop voor 2,5 miljoen euro in uitbreiding van natuurruimte. Met de aankoop wil Natuur en Bos inzetten op bosuitbreiding met aandacht en respect voor het landschap en recreatief gebruik van het domein. “Corona heeft de nood aan toegankelijke natuur alleen maar groter gemaakt. Met de aankoop van deze gronden bieden we daar een duidelijk antwoord op voor de mensen van Sint-Truiden en omstreken”, klinkt het.

Ambitieuze plannen

De plannen voor de toekomst zijn ambitieus. Op termijn wenst Natuur en Bos 28 ha nieuw bos aan te planten. Deze bebossing zal gespreid gebeuren over de komende 3 jaren. Verder wordt er ook ingezet op bosomvorming. Ongeveer 11 ha van het bestaand bos is populier. Die zullen het komende decennium stap voor stap geleidelijk aan omgevormd worden naar meer biodiverse bostypes als elzenbroek- en eikenhaagbeukenbos, in goed overleg met de omgeving. De aanwezige hoogstamboomgaarden worden behouden en versterkt, en er worden ook inspanningen geleverd voor het ontwikkelen van een soortenrijk vochtig grasland.

Daarnaast is er zeker ook ruimte voor recreatie. “Sint-Truiden is in heel Vlaanderen gekend als de fruitstreek bij uitstek. Hart van Haspengouw is bovendien nog steeds kanshebber op de titel van Landschapspark. Haar imago willen we dan ook maximaal uitspelen met prachtige wandellussen tussen de boomgaarden. Natuur- en fruitliefhebbers zullen hier vanaf het voorjaar van 2023 hun hart kunnen ophalen wanneer de bomen in bloei staan. Er komen ook een aantal vrij toegankelijke zones en er wordt nagedacht over een hondenzone”, aldus Demir.

“Het komt niet vaak voor dat je als kersverse schepen de minister mag verwelkomen met het nieuws van 54 ha bijkomend natuurgebied in je stad. Samen met Natuur en Bos gaan we ons de komende jaren dan ook volop inzetten op het ontwikkelen van meer publiek toegankelijk groen, inclusief vochtig grasland. Een win-win voor mens en natuur,” zegt Nina Kvikvinia schepen van Leefmilieu en Natuur (N-VA) in Sint-Truiden sinds 1 januari dit jaar.

Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich, samen met belangrijke partners, vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Daarbij worden ook grondeigenaars volledig ondersteund en ontzorgd. Interesse? Volg het op Bosteller.be.
 

Contacts

Frank Saey

regiobeheerder Demerland en Zuiderkempen