maandag, 21 augustus 2023

Natuur en Bos ruimt kasteelvijver van kasteelpark Blauwhuis in Izegem

Vandaag zijn de ruimingswerken van de kasteelgracht en de parkvijver in het kasteelpark Blauwhuis in Izegem gestart. Die werken, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, zullen de waterkwaliteit en het bufferend vermogen herstellen. De werken zullen tot eind september duren.

Er zal ongeveer 4.500 m2 slib worden geruimd en afgevoerd. De afvoer van het slib zal hoofdzakelijk via de Kasteelstraat gebeuren. Tijdens de werken zal de toegankelijkheid van het park beperkt zijn. Naast het behoud en herstel van dit historische park moet de ruiming ook zorgen voor een betere biotoop voor kikkers, padden, salamanders, vissen, water- en oeverplanten. 

Sinds 2017 is Natuur en Bos eigenaar van grote delen van het kasteelpark Blauwhuis in Izegem. Het park werd eind negentiende eeuw in Engelse landschapsstijl aangelegd met kasteelomwallingen en een serpentinevijver. In het bosrijke deel vind je een ijskelder die dienst doet als ideale winterverblijfplaats voor vleermuizen. Een reigerkolonie nestelt zich in de ecologisch beheerde oude bomen. Ook het beheer van de graslanden in het achterste deel van het kasteelpark gebeurt ecologisch. 

Natuur en Bos en de stad Izegem doen er alles aan om de hinder te beperken.
 

Contacts