vrijdag, 31 mei 2024

Natuurbeheerplan “IJzermonding en Kamp Lombardsijde” gaat in publieke consultatie

Het natuurbeheerplan voor natuurgebied de IJzermonding en Kamp Lombardsijde is klaar. Het beheerplan omschrijft het beheer voor de komende 24 jaar. Het Agentschap voor Natuur en Bos wil zo de natuur in de IJzermonding en Kamp Lombardsijde zoveel mogelijk bewaren in zijn huidige toestand en waar mogelijk kwalitatief versterken. Het beheerplan gaat in publieke consultatie van 1 tot 30 juni 2024.

De IJzermonding is een gebied waar zout en zoet water elkaar ontmoeten, waardoor een grote verscheidenheid aan unieke natuurbiotopen te vinden is. Gaande van slikken en schorren (met rustende zeehondjes) tot duinen, vochtige en natte duingraslanden. Dankzij een uitgebreid netwerk van fiets- en wandelpaden kun je genieten van de natuurpracht van de IJzermonding.

Met het nieuwe natuurbeheerplan willen we vooral de open duinhabitats in kwaliteit doen toenemen. Zowel de droge als de natte. Verschillende begrazingsblokken worden hiervoor ingericht, ongewenste plantensoorten verwijderd, poelen gegraven,… Het schorregebied ter hoogte van het mosselkot willen we uitbreiden en kwalitatief verbeteren. Daarnaast willen we ook de toegankelijkheid verbeteren, zodat het voor zowel fietsers als wandelaars aangenamer vertoeven wordt in de Ijzermonding.

Het nieuwe natuurbeheerplan tekent de krijtlijnen uit om dit prachtige natuurgebied zo goed mogelijk te beschermen en onderhouden. Het kan online geraadpleegd worden op de website van het Natuur en Bos: www.natuurenbos.be/natuurbeheerplan-inkijken.

Gedurende deze periode kan je opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk richten naar het Agentschap voor Natuur en Bos, Havenlaan 88 bus 74 te 1000 Brussel, t.a.v. Siege Van Ballaert (aves.wvl.anb@vlaanderen.be). 

In de periode van de publieke consultatie organiseert Natuur en Bos een infowandeling op zondag 23 juni om 10 uur. Afspraak op de parking in de Halvemaanstraat te Nieuwpoort.

Contacts

Evy Dewulf

Regiobeheerder Kust & Westhoek - Agentschap voor Natuur en Bos