dinsdag, 14 december 2021

Natuurinspectie betrapt jagers met illegaal geschoten houtsnippen en verboden wapentuig

In Balen heeft afgelopen zaterdag de natuurinspectie van het Agentschap Natuur en Bos 3 jagers betrapt met 7 vers geschoten houtsnippen. De houtsnip heeft een beschermde status. Vroeger werd de vogel bejaagd - de 'schildersveren' van de houtsnip werden zelfs als trofee op de jagershoed gestoken - maar sinds 1991 is de houtsnip bij ons geen bejaagbare soort meer. Het doden alsook iedere vorm van handel en consumptie van deze beschermde vogelsoort is in Vlaanderen uitdrukkelijk verboden.

Tijdens de huiszoekingen die volgden bij de jagers werden nog enkele verboden wapens in beslag genomen, alsook gif en illegale jachttuigen. Er werd een proces-verbaal opgesteld die werd overgemaakt aan de Procureur des Konings. Indien het komt tot een veroordeling mogen de jagers zich aan een fikse boete verwachten.
 

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos