woensdag, 01 december 2021

NextStep coaching neemt Coachen in de natuur over van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid

In 2018 richtte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid een eigen, door de VDAB erkend, loopbaancentrum op, Coachen in de natuur. Samen met Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos, ontwikkelde het tevens een opleidingstraject om professionele loopbaanbegeleiders op te leiden tot gecertificeerde natuurcoaches. Op 1 december laat Natuur en Bos het loopbaancentrum over aan NextStep coaching dat het concept coachen in de natuur verder zal ontwikkelen en doen groeien. NextStep coaching wordt ook de nieuwe thuis van meerdere coaches.

Natuur als partner in het professionele leven

Wandelen in de natuur is gezond en ontspannend, maar kan ook een essentieel verschil maken in iemands loopbaan. Met die verrassende boodschap kwam Natuur en Bos in de lente van 2018. De voorbije 3 jaar kon je loopbaanbegeleiding volgen in de Vlaamse natuur.

In meer dan 20 natuurgebieden volgden maar liefst 294 Vlamingen loopbaanbegeleiding. Met de natuur als inspiratiebron en onder de deskundige begeleiding van 22 natuurcoaches vonden de klanten een antwoord op loopbaanvragen. Natuurcoaches zijn professionele loopbaanbegeleiders én gecertificeerde natuurcoaches. Ze volgden bij Inverde, het opleidingscentrum van Natuur en Bos of gelijkwaardige opleidingsinstituten in Vlaanderen of in Nederland, de opleiding tot natuurcoach. Zij werden opgeleid om de natuur in te zetten in hun praktijk. In totaal werden 332 loopbaancheques afgesloten.

Van startende trend tot succesvolle vorm van coaching

Om de verdere groei en professionalisering van natuurcoaching mogelijk te maken, besliste Natuur en Bos om via een openbare procedure met mededinging op zoek te gaan naar een overnemer. Die vonden ze in NextStep coaching dat het loopbaancentrum op 1 december 2021 overneemt. “Toen we in 2018 voelden dat de werkende Vlaming klaar was om zijn/haar loopbaan onder de loep te nemen in de natuur, hebben we Coachen in de natuur opgestart. Als een incubator hebben we een startende trend helpen ontwikkelen tot een succesvolle vorm van coaching en loopbaanbegeleiding. We zijn erg blij dat Coachen in de natuur nu een thuis vindt bij een loopbaanspeler die over de kennis, de ervaring en het netwerk beschikt om het verder te laten groeien en groot worden”, aldus Tom Embo, Algemeen directeur van Natuurinvest, de investeringstak van Natuur en Bos van de Vlaamse overheid.

NextStep coaching, partner in loopbaangeluk

NextStep coaching is een gemandateerd loopbaan- en gecertificeerd trainingscentrum met ongeveer 65 aangesloten freelance coaches, waarvan 25 als coach in de natuur. Behalve loopbaanbegeleiding biedt NextStep Coaching ook workshops, trainingen, outplacement en coaching. Loopbaangeluk staat centraal in hun aanpak.

Via een filmpje, blogs en gratis infosessies zal NextStep coaching dit najaar natuurcoaching extra promoten. “De natuur kan vraagstukken ophelderen en je doen voelen wat je tegenhoudt om in je volle kracht te staan en persoonlijk te groeien. We kijken ernaar om nog meer Vlamingen te doen voelen wat de natuur voor hen kan betekenen.”, aldus Peter Massy, partner, coach en trainer bij NextStep coaching.

De voordelen van Coachen in de natuur

Coachen in de natuur is inspirerend, rustgevend en de fysieke beweging brengt mentale beweging door de boost aan zuurstof voor lichaam en geest. Doordat je met je lichaam beweegt, bewegen ook je gedachten. De natuur helpt je om los te komen uit je hoofd en om met heel je lichaam te denken en te voelen. Je ervaart de verbinding met jezelf, met de coach en met de natuur. Dankzij de rust en ontspanning ervaar je een spontane focus die bijzonder interessant is om coachingvraagstukken aan te pakken. Een interessante bevinding is dat deelnemers aan natuurcoaching ook aangeven vaker de natuur in te gaan. Dat suggereert dat natuurcoaching leidt tot een verandering van het leefpatroon, waarbij men vaker de natuur opzoekt.

Meer informatie: www.nextstepcoaching.be/natuurcoaching

Contacts