maandag, 13 februari 2023

Nieuw natuurgebied met bos aan de rand van Brugge!

Begin vorig jaar kocht het Agentschap voor Natuur en Bos ruim 20 hectare akkers, weilanden en bos ten zuiden van de Meetkerkse Moeren, tussen kanaal Gent-Oostende en de spoorweg. Een opsteker van jewelste om zo meer natuur en bos te realiseren in Vlaanderen. Daarvan wordt deze winter al 2,5 hectare van de akkers in dit nieuwe natuurgebied ‘Bloemendaele’ bebost. Samen met stad Brugge kreeg Natuur en Bos hiervoor gisteren de hulp van Savio, de jongensscouts van Sint-Andries, die 900 bomen kwamen planten, en zo het natuurgebied ‘Bloemendaele’ een eerste boost geven.

Op zondag 12 februari kwamen leden van scouts Savio de eerste bomen in het nieuwe stukje bos een plaatsje geven. Er werden 18 verschillende soorten aangeplant waaronder wintereik, zoete kers, spork, Gelderse roos en Mispel.
Deze aanplant is de eerste aanzet voor de uitbreiding van Bloemendaele, een natuurgebied die bestaat uit waardevolle graslanden en bos. De komende 3 jaar wordt het bos nog eens uitgebreid met 3 hectare, en wordt samen met stad Brugge werk gemaakt van een wandelpad doorheen het gebied.

Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker gezet worden.

Contacts

Evy Dewulf

Regiobeheerder Kust en Westhoek, Agentschap voor Natuur en Bos