donderdag, 18 april 2024

Nieuw plankenpad in herstelde Huttebeekvallei

In het kader van de Blue Deal, een initiatief van de Vlaamse Regering om de droogteproblematiek in Vlaanderen aan te pakken, werden door het Agentschap voor Natuur en Bos in de Huttebeekvallei in Houthalen-Helchteren inrichtingswerken uitgevoerd om natte natuur te herstellen. Als onderdeel van deze maatregelen werd een plankenpad aangelegd aan de Thijsweg, waardoor bezoekers droogvoets door het herstelde gebied kunnen wandelen.

Valleiherstel in Huttebeekvallei

De afgelopen droge én natte zomers hebben duidelijk gemaakt dat Vlaanderen steeds meer geconfronteerd wordt met de gevolgen van droogte. De Blue Deal heeft als doel deze problemen op een structurele manier aan te pakken. De inrichtingswerken in de Laam- en Huttebeekvallei omvatten hydrologische ingrepen zoals het dempen en verondiepen van ontwateringsgreppels en vijvers, wat bijdraagt aan het herstel van het veengebied en de ontwikkeling van natte broekbossen Deze maatregelen versterken de sponswerking van het gebied, wat gunstig is voor het voorkomen van wateroverlast en het aanvullen van de grondwatervoorraad. Ook de fauna en fauna profiteren van deze gunstigere leefomstandigheden, zoals het zeldzame beenbreek. Dit is een geelbloeiende soort die enkel nog in de Kempen voorkomt in gebieden met een natuurlijke waterhuishouding.

Plankenpad voor droge voeten

Het plankenpad ligt in de Thijsweg en vormt een verbinding tussen de Bergstraat en Tenhaagdoornheide. Met een lengte van 114 meter en een breedte van 50 cm zal het bezoekers in staat stellen om droogvoets door de vallei te wandelen, zelfs na het vernatten van de vallei. Het maakt deel van het Grote Routepad. In de nabije toekomst zal er ook een plaatselijke wandelroute over lopen.

Contacts

Koen Thijs

Regiobeheerder Lage tot aan Hoge Kempen