vrijdag, 17 december 2021

Op 61 plaatsen in Vlaanderen extra investeringen in topnatuur

Eerder dit jaar lanceerde Natuur en Bos voor het tiende jaar op rij de projectoproep ‘Projectsubsidies Natuur’. Met deze oproep wil Natuur en Bos investeringen ondersteunen die er mee voor zorgen dat Vlaanderen de Europese Natuurdoelen haalt. De projecten leveren snel op: maximaal drie jaar na de goedkeuring moet het resultaat op het terrein zichtbaar zijn. Na onderzoek van de binnengekomen voorstellen keurde Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir deze week de steun aan 61 projecten goed, voor een totaalbedrag van 6,2 miljoen euro.

De projectoproep ‘Projectsubsidies Natuur’ is een vaste waarde in het aanbod van Natuur en Bos. Nieuw dit jaar is dat, naast een klemtoon op Europese Natuurdoelen, een grote focus werd gelegdop natte natuur in het kader van de Blue Deal van de Vlaamse regering. De geselecteerde projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen. Naast de vertrouwde spelers, zoals natuurverenigingen, regionale landschappen en bosgroepen blijven privé-eigenaars en lokale overheden ook belangrijke initiatiefnemers. Ook zij zullen net iets meer dan een kwart van de geselecteerde projecten realiseren. 

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir: “Sinds dag één investeren we fors om Vlaanderen groener te maken en onze natuur sterker te maken. Samen met talloze organisaties en vrijwilligers zetten we grote stappen vooruit om onze Europese Natuurdoelen op het terrein waar te maken. Meer dan de helft van de middelen, ongeveer 3,2 miljoen euro, wordt geïnvesteerd in natte natuur. Dat is niet toevallig. Met de Blue Deal slaan we de weg in van meer ruimte voor water en natuur in de strijd tegen klimaatverandering. Deze weg blijven we de komende jaren bewandelen om Vlaanderen weerbaarder te maken voor extreme weerssituaties”.

Belangrijk is dat binnen de projecten ook bijzondere aandacht naar communicatie gaat. Wanneer er werken op het terrein gebeuren, zullen omwonenden en andere stakeholders betrokken en geïnformeerd worden. Ook het ruimere publiek zal zich via deze projectsubsidies een duidelijker beeld kunnen vormen van wat die Vlaamse topnatuur juist is. Natuur en Bos communiceert op regelmatige basis eveneens over de voortgang van de geselecteerde projecten.

Twee voorbeelden van projecten die dit jaar een subsidie ontvangen zijn:

  • Door Natuurpunt Waasland wordt een natte natuur project gerealiseerd in de Hobokense Polder. De problematiek van droogvallende plassen en het dichtgroeien van moeras wordt aangepakt door het verplaatsen van niet vervuild oppervlaktewater vanuit de Grote Leigracht naar een hoger gelegen deel van de polder als infiltratiezone. Zo wordt het lokale grondwatersysteem aangevuld en het maximale winterpeil elk jaar gegarandeerd. In totaal wordt voorzien om maar liefst 40 hectare Vlaamse topnatuur te realiseren.
  • In domein Altenbroek te ’s Gravenvoeren zal de private eigenaar de aanwezige vijvers vernatuurlijken en een landbiotoop inrichten ten behoeve van de vroedmeesterpad. Op die manier zullen de beide vijvers kwalitatief beter beantwoorden aan de leefgebiedvereisten voor deze soort. Het versterken van deze populaties is opgenomen als een prioritaire inspanning binnen de Europese Natuurdoelstellingen.

Meer informatie over de realisatie van terreinprojecten in het kader van Europese topnatuur is terug te vinden op www.natura2000.vlaanderen.be.

Download het overzicht van alle goedgekeurde projecten >

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos