maandag, 29 november 2021

Op de 42ste editie van de Dag van de Natuur krijgt het Vagevuurbos in Wingene er drie hectare nieuw bos bij

Veel werklust en bedrijvigheid vandaag in de Vagevuurbossen in Wingene. Er werd bijna 3 hectare extra bos aangeplant, waardoor de Vagevuurbossen nu 250 hectare groot zijn. Daarvoor kon Natuur en Bos van de Vlaamse overheid rekenen op de vele vrijwilligers van Natuurpunt De Torenvalk, de organisatie die de Dag van de Natuur stichtte in 1979.

Er werden vandaag in de Vagevuurbossen drie percelen beplant. Op een nat perceel werden hoofdzakelijk zwarte elzen geplant met hier en daar een groepje wintereiken. Op de twee andere drogere percelen plantten de vrijwilligers beuk, zomer- en wintereik, grove den, zoete kers en winterlinde. Daarnaast zullen eenstijlige meidoorn, hulst, lijsterbes, Europese vogelkers, sporkehout en Gelderse roos aan de bosrand zorgen voor voedsel en nestgelegenheid voor allerlei diersoorten. Er werd zo veel mogelijk gebruik gemaakt van zogenaamd autochtoon plantsoen, dat zijn bomen en struiken die afstammen van inheemse bomen , waardoor ze perfect zijn aangepast aan de groeiomstandigheden in onze streken. Er werden maar liefst 6000 nieuwe bomen en struiken geplant.

“Met de Dag van de Natuur gaan we een stapje verder dan onze dagelijkse werking en kijken we naar gebieden waarmee we de natuur naast onze Natuurpunt-gebieden kunnen versterken of uitbreiden” vertelt Lieven Plettinck van Natuurpunt De Torenvalk. “We gaan voor meer natuur in de streek en voor een mooi landschap in onze regio” aldus Dany Depauw van De Torenvalk.

Biscopveld

Ongeveer de helft van de gerealiseerde bebossing ligt in het projectgebied van het natuurinrichtingsproject Biscopveld. Via dat project zijn eerder al natuurherstelwerken uitgevoerd in de omgeving van de Vagevuurbossen, Blauwhuisbeek, Aanwijsputten, Gulke Putten en Bornebeek. In dit kader wordt er momenteel ook een grote veldvijver aangelegd langs de Boskapeldreef in Wingene.

“Het doet me plezier om te zien dat ook in Wingene wordt samengewerkt aan een groener Vlaanderen,” zegt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir, die samen met de lokale besturen, natuurverenigingen, bosgroepen en private eigenaars 4000 hectare extra bos wil realiseren tegen 2024. “De ambitie is hoog, maar als iedereen ‘een bosje’ bijdraagt, kunnen we samen de groenste inhaalbeweging ooit maken in Vlaanderen. Als ook bedrijven, verenigingen en particulieren mee hun schouders zetten onder dit project, plukken onze kinderen en kleinkinderen daar later de vruchten van.”

Onder het motto 'Meer bos voor Vlaanderen!' schaart de Vlaamse overheid zich vastberaden achter een uitbreiding van het bosareaal in Vlaanderen. Meer info: www.bosteller.be.

Contacts

Klaar Meulebrouck

Regiobeheerder Natuur en Bos

Dany Depauw

Natuurpunt De Torenvalk

Lieven Plettinck

Natuurpunt De Torenvalk