vrijdag, 21 juni 2024

Openbaar onderzoek natuurbeheerplan Prinsbeemden gestart op 17 juni

Vanaf 17 juni is het openbaar onderzoek van start gegaan voor het natuurbeheerplan Prinsbeemden, een gebied dat eind 2020 door het stadsbestuur van Hasselt werd aangekocht. Dit onderzoek loopt gedurende 30 dagen.

Een nieuw leven voor Prinsbeemden

Het natuurgebied Prinsbeemden, gelegen aan de rand van het Prinsenhof, beslaat een oppervlakte van 25 hectare (ongeveer 37 voetbalvelden). De Demer meandert hier nog door de wilgenbroeken, oude beemden en loofbosjes van dit gebied, dat een rijke biodiversiteit herbergt. Tot net na WO2 waren hier in de vallei enkel uitgestrekte natte hooilanden (beemden). Het hooien is daarna in onbruik geraakt en het gebied verboste en er werden populieren voor productie aangeplant. Dankzij deze natuurlijke evolutie bloeien er nu talloze prachtige bloemen en planten. Natuur en Bos heeft samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en Stad Hasselt een natuurbeheerplan opgesteld om zowel de natuur als recreanten de nodige ruimte te bieden. Dit initiatief speelt in op de wens van veel Hasselaren om meer natuur en openluchtrecreatie dicht bij huis te hebben. De heropleving van deze groene ruimte draagt bij aan het behoud van waardevolle, kwetsbare natuur dicht bij de bebouwde kom en zorgt voor ontspanningsmogelijkheden voor jong en oud.

Rijke biodiversiteit

Prinsbeemden kent een diverse verzameling biotopen, waaronder jong en oud bos, open natuur als moerassen en hooiland verweven met de meanderende Demer en een nieuwe waterloop voor vismigratie. Dit maakt het tot een thuis voor vele planten- en diersoorten, zoals de grote modderkruiper, een vissoort die in Vlaanderen zeldzaam is en de kleurrijke ijsvogel. Het waterrijke karakter van Prinsbeemden speelt bovendien een strategische rol in het tegengaan van droogte en andere gevolgen van klimaatverandering. Binnen het natuurbeheerplan worden er verschillende maatregelen voorgesteld. Zo wordt een nieuwe meanderende gracht aangelegd om vismigratie langsheen de stuwen op de Demer mogelijk te maken. Ook het oude systeem waarbij grachten in de Prinsbeemden in verbinding stonden met de Demer, zal terug deels hersteld worden. Voorts zal het zomergrondwaterpeil hoger gehouden worden zodat er tijdens de winter meer water opgehouden kan worden indien nodig.

Nieuwe recreatieve mogelijkheden

In deze groene long vlakbij het centrum van Hasselt én de markt van Kuringen zijn er voor de recreanten ambitieuze plannen in de maak. Er komt een uitkijktoren bij een meander van de Demer en de fietssnelweg F70 zal, met respect voor de natuurwaarden, langs de rand van het gebied worden aangelegd. Daarnaast wordt er een nieuw wandelnetwerk ontwikkeld. Bezoekers kunnen nu al genieten van de Finse piste aan het Prinsenhof, een favoriet parcours onder vele Hasselaren. Bart Tessens, regiobeheerder Natuur en Bos, zegt: “Het natuurgebied Prinsbeemden is een prachtig voorbeeld van hoe we natuur en recreatie hand in hand kunnen laten gaan. Dit project toont aan dat we met gezamenlijke inspanningen een groene toekomst kunnen creëren voor zowel mens als natuur.”

Openbaar onderzoek

Het natuurbeheerplan gaat in openbaar onderzoek van 17 juni tot en met 17 juli 2024. Tijdens het openbaar onderzoek kan de omgevingsvergunning gedurende 30 dagen door iedereen worden ingekeken bij de afdeling omgeving van de stad Hasselt (op afspraak) en aan de balie van het VAC te Hasselt tijdens de openingsuren. Online inkijken kan ook via omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be of natuurenbos.vlaanderen.be/natuurbeheerplannen/natuurbeheerplan-inkijken.

Contacts

Bart Tessens

Regiobeheerder Demerland en Zuiderkempen