woensdag, 27 april 2022

Opnieuw financiële ondersteuning voor preventieve maatregelen everzwijnschade

Het Agentschap voor Natuur en Bos herlanceert de projectsubsidie voor initiatieven die bijdragen aan preventie van everzwijnschade. Op die manier hoopt men het samenleven met everzwijnen makkelijker te maken. De focus van de projectoproep ligt op lokale overheden die fungeren als aanspreekpunt en kenner van knelpunten. Er wordt voor deze projectoproep 100.000 euro voorzien.

Everzwijnen zijn al enkele jaren aan een opmars bezig in Vlaanderen. Goed nieuws voor onze natuur, maar helaas brengt dit ook conflictsituaties met zich mee. Ze eten graag én alles wat op hun pad komt. Dat zorgt niet zelden voor destructie, wrevel en weerstand. Preventieve maatregelen kunnen zeker soelaas bieden. Daarom lanceert het Agentschap Natuur en Bos een projectsubsidie om samenwerkingsprojecten rond preventieve maatregelen te stimuleren.

Vanuit hun helikopterpositie kunnen lokale overheden goed inschatten waar er nood is aan maatregelen. Hierbij wordt er gekeken naar de ruimere problematiek waarbij niet alleen gefocust wordt op tijdelijke maatregelen maar oplossingen op langere termijn. Structureel overleg met betrokken partners wordt daarbij sterk aangemoedigd om het draagvlak van de maatregelen te verhogen. Projecten die in aanmerkingen komen voor subsidie zijn gericht op het vermijden van schade bij particulieren (bv. bepaalde woonwijken) en op het openbaar domein (bv. sportvelden).

Enkele voorbeelden van maatregelen die in aanmerking komen tot subsidie zijn: plaatsing van rasters aan de randen van een woonzone, wildroosters, inrichting van natuur om everzwijnen weg te leiden van risicozones, alternatieven om preventief de everzwijnpopulatie te sturen, plaatsing van waarschuwingsborden, etc. De maatregelen moeten ruimtelijk goed doordacht zijn om schade door de everzwijnenpopulatie zowel op korte als lange termijn te voorkomen. De projectvoorstellen, die gescreend worden door de everzwijnencoördinator, kunnen ingediend worden tot 15 juni 2022.

Contacts

Jolien Wevers

Everzwijncoördinator

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos