vrijdag, 31 mei 2024

Projectoproep Natuur in je Buurt zoomt in op wilde bestuivers

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en Agentschap voor Natuur en Bos lanceren ook dit jaar de projectoproep Natuur in je Buurt. Daarmee willen ze lokale projecten ondersteunen die natuuroplossingen dichtbij de mensen uitwerken. Denk onder meer kleine natuurinvesteringen nabij woonzorgcentra of rusthuizen. Ook dit jaar wordt een totaalbedrag van 1 miljoen euro vrijgemaakt. Tijdens deze Week van de bij focust de oproep op een betere leefomgeving voor bestuivers zoals wilde bijen en hommels. “Die zijn cruciaal in onze voedselvoorziening en het behoud van de biodiversiteit. Hun overleven is ook voor de mens belangrijk”, klinkt het.

Bestuivers als hoeksteen

Het is bekend dat het wereldwijd niet goed gaat met de bijenpopulaties en ook binnen onze landsgrenzen staan deze diertjes sterk onder druk. In België leven 381 wilde bijensoorten die meestal als solitaire bijen in de natuur leven. Daarvan wordt ruim een derde met uitsterven bedreigd door onder meer habitatverlies, verarming van het bloemenlandschap, pesticiden en klimaatverandering. Nochtans zijn bestuivers zoals wilde bijen wereldwijd verantwoordelijk voor de bestuiving van zo’n 75 procent van alle voedselgewassen en van 80 procent van alle bloemplanten. Ze vormen daarmee de hoeksteen in onze voedselvoorziening en biodiversiteit.

Bestuifvriendelijke leefomgeving

Natuur en Bos wil daarom met de projectoproep lokale besturen en organisaties of instellingen financieel ondersteunen om maatregelen te nemen voor een betere leefomgeving voor bestuivers, met naast bijen onder meer ook vlinders, kevers en zweefvliegen. Dat kan bijvoorbeeld door te zorgen voor meer nestgelegenheid, inheemse struik- en boomsoorten bestuifvriendelijk beheer.. 
  
“In één adem zorgen deze projecten ook voor meer natuurbeleving en een groenere buurt. En ook daarvoor doen we het”, besluit minister Demir.
  
Alle info en voorwaarden over de projectoproep vind je op www.natuurinjebuurt.be.
Geïnteresseerden kunnen hun projectvoorstel tegen uiterlijk 15 juli 2024 indienen.
  
Meer info over het Vlaams actieplan voor wilde bestuivers vind je op https://omgeving.vlaanderen.be/nl/vlaams-actieplan-wilde-bestuivers.