woensdag, 07 december 2022

Stad Genk en Agentschap voor Natuur en Bos starten proefproject rond everzwijnenproblematiek

De schade van everzwijnen in de Genkse woongebieden blijft een actuele problematiek. Stad Genk wil via een proefproject samen met het Agentschap voor Natuur en Bos bijkomende stappen nemen. Door een extern team aan te stellen, zal het mogelijk zijn om nieuwe methoden uit te proberen in de bewoonde omgeving en zo tot een efficiënt beheer te komen. Zo blijft de afstand tussen deze wilde dieren en de mens bewaard.

Gerichte aanpak

Tot hiertoe zijn de maatregelen die de stad en de inwoners mogen nemen tegen everzwijnen beperkt. Dat komt omdat de wetgeving rond jagen nog niet is afgestemd op dit relatief recente fenomeen van everzwijnen in bewoond gebied. Daarom zal het Agentschap voor Natuur en Bos samen met stad Genk een leertraject opstarten om op zoek te gaan naar de beste manier om de schade van de dieren te vermijden.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir: “Mijn thuisstad Genk is een zeer groene stad. Achter elke hoek gaat wel een prachtig stukje natuur schuil. Ideaal om in te ontspannen of voor de kleinsten om in te ravotten. Maar met die prachtige natuur komen ook problemen kijken. Everzwijnen zorgen al te vaak voor overlast, ook in bewoonde gebieden. Denk maar aan onveilige verkeerssituaties of omgewoelde tuinen. Ondanks grote inspanningen die we al doen, lopen we nog te vaak achter de feiten aan. Met dit project bundelen we de kennis van het Agentschap voor Natuur en Bos met dat van externe experten om met nieuwe inzichten de overlast van everzwijnen fors terug te dringen."

Ook Toon Vandeurzen, schepen van Economie, Duurzaamheid en Ruimte in Genk bevestigt dat de groeiende overlast van everzwijnen de burger zorgen baart. “Er is dringend nood aan bijkomende maatregelen. De stad zorgde voorheen voor een oplossing door te jagen in de stedelijke bossen en meldingen van de burgers op te volgen. Daarnaast werd er meer gronden ter beschikking gesteld aan de wildbeheereenheden  die actief zijn op Genks grondgebied opdat er meer kan worden gejaagd. Tenslotte organiseerde de stad al verschillende groepsaankopen voor wildrasters om op die manier tuinen preventief te beschermen en worden voorbereidingen getroffen om ook doormiddel van vangst de everzwijnen te bestrijden. Met dit project zullen we nieuwe methoden testen en zo veel gerichter kunnen werken.”

In Vlaanderen is de overlast van everzwijnen in woonwijken nog maar vrij recent aanwezig. Daarom zal men voor dit project inspiratie halen uit de methoden van gebieden waar het probleem al langer aanhoudt, zoals Barcelona, Berlijn en Rome.

Aanstelling extern team

Er zal een extern team worden aangeworven dat op drie gebieden werkzaam is: sensibiliseren, preventie en beheer. Het is hun taak om de Genkenaren op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en de beste manier om de dieren weg te houden. Daarnaast gaan ze op zoek naar de meest efficiënte manier om de everzwijnenpopulatie beter in bedwang te houden.

“Het team zal indien nodig én in overleg met de stad, een aparte toelating krijgen om met aangepaste jachtregels te werken. Zo kunnen ze experimenteren met nieuwe methodes om de everzwijnen efficiënter aan te pakken”, aldus Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Het Agentschap voor Natuur en Bos neemt het project in handen, terwijl stad Genk logistiek, communicatief en organisatorisch ondersteunt. Andere partners met expertise zijn de Vlaamse everzwijncoördinator en INBO, het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Het project wordt tweemaandelijks opgevolgd en het team zal opereren vanuit het Milieu-en Natuurcentrum Heempark.

Bewoners informeren

“Via meldingen van onze inwoners kan het team ook meteen reageren”, vult schepen Vandeurzen aan. “Zo zullen ze verschillende methoden uittesten en evalueren. Dat wil zeggen dat ze kunnen testen of alternatieven zoals bijvoorbeeld kooien of netgeweren effectief zijn.”

Het Agentschap voor Natuur en Bos benadrukt dat er ook een draagvlakmeting zal gebeuren. “Dit gebeurt op voorhand met de omwonenden, maar ook gedurende het project zullen de Genkenaren over de verschillende stappen ingelicht worden. En nadien volgt een evaluatie,” aldus Jeroen Denaeghel.

Alle opgedane kennis en informatie wordt verzameld om in de toekomst een slimme aanpak voor de everzwijnen in woongebieden te kunnen voorleggen.

De startdatum van het project is nog niet bekend. “Momenteel zijn we nog volop de protocollen en procedures aan het afstemmen. Na nieuwjaar zullen we effectief starten,” aldus Jeroen Denaeghel, woordvoerder van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

Toon Vandeurzen

Schepen van Economie, Duurzaamheid en Ruimte