vrijdag, 20 mei 2022

Startschot Vlaams duinenherstel met Bioblitz in De Panne

De komende 5 jaar zullen invasieve, exotische planten worden aangepakt in de Vlaamse kustduinen. Ze komen langs de volledige kust voor en verdringen er de lokale duinnatuur. De werken worden gecoördineerd door Natuur en Bos in het kader van het Europese LIFE DUNIAS-project. Ook andere partners, waaronder Natuurpunt en de lokale besturen, zitten mee aan boord. Het project kan rekenen op financiële steun uit Europa en Vlaanderen. Morgen, op de Europese Natura 2000-dag, wordt er een heuse ‘Bioblitz’ in De Panne georganiseerd om de woekerplanten nog beter in kaart te brengen.

In de kustduinen vind je natuurtypes die je nergens anders in Vlaanderen aantreft. Het gaat om stuifduinen of soortenrijke duingraslanden, elk met hun eigen waaier aan typische fauna en flora. Denk hierbij aan de rugstreeppad, verschillende soorten vlinders of verscheidene types orchideeën. Deze unieke duinnatuur staat onder sterke druk door invasieve woekerplanten zoals rimpelroos, mahonie, of Amerikaanse vogelkers. Ze zien er dan soms wel mooi uit, hun resultaat is dat niet. Hoe deze soorten daar terecht komen? Sommige Zuiderse planten breiden zich op een natuurlijke wijze uit. Vaak echter worden ze aangeplant in privétuinen of openbare parken, vlakbij de duinen, en verspreiden ze zich zo verder in de vrije natuur. Ook wordt regelmatig tuinafval gedumpt in de natuur, waarna sommige planten zich spontaan vestigen en uitbreiden. 

Het LIFE DUNIAS-project moet ervoor zorgen dat de woekerplanten verdwijnen en zo ruimte maken voor deze inheemse soorten. Zo zal de komende 5 jaar ongeveer 50 hectare aan planten verwijderd worden. Omdat het vaak gaat om grote aaneengesloten gehelen gebeurt dit werk met stevig werkmateriaal zoals werkkranen. Onmiddellijk na het uitgraven worden de planten ter plekke gezeefd. Zo kan de natuur zich meteen herstellen. 

Projectcoördinator Reinhardt Strubbe duidt op de ambitie van het project: “Met LIFE DUNIAS hebben we een prachtig partnerschap van de voornaamste duineigenaars en duinbeheerders. Hierdoor kunnen we efficiënt te werk gaan. Indien nu niets ondernomen wordt, zullen deze woekerplanten zich nog meer uitbreiden en verdwijnt deze waardevolle duinnatuur, uniek in Europa.”

Er zal naast de werkzaamheden zelf ook een campagne op poten gezet worden om tuincentra en tuinaannemers te sensibiliseren. Op terrein zal verder voorzien worden in de nodige terreincommunicatie voor omwonende, bezoekers en toeristen. Ook de kustgemeentes wordt gevraagd hun steentje bij te dragen. Komende zaterdag zullen op een ‘bioblitz’ door geëngageerde jongeren en organisaties waarnemingen van de aanwezige woekerplanten gedaan worden om ze nog beter in kaart te krijgen.

Vlaams Minister van Natuur Zuhal Demir: “Deze grootschalige werken zullen niet ongemerkt voorbijgaan. We doen onze duinen en de Vlaamse Kust hiermee een grote dienst en geven onze unieke inheemse duinennatuur opnieuw alle kansen om te groeien te bloeien. Ook vanuit de Vlaamse Regering ondersteunen we dit project volmondig. Onze duinen zijn waardevolle Europese topnatuur. Met deze ingrepen zorgen we ervoor dat ze dat ook in de toekomst zullen blijven.”

Meer info: www.natuurenbos.be/life-dunias

© Reinhardt Strubbe - rimpelroos
© Reinhardt Strubbe - rugstreeppad
© Reinhardt Strubbe - mahonie

Contacts

Debby Deconinck

Communicatiemedewerker LIFE DUNIAS

Reinhardt Strubbe

Projectleider LIFE DUNIAS