woensdag, 22 mei 2024

Succes voor kweekprogramma knoflookpad in Linkebeek

In het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek in Linkebeek slaagden de onderzoekers er voor het eerst in om knoflookpadden in gevangenschap te laten voortplanten. Dit kweeksucces is een opsteker voor het Agentschap voor Natuur en Bos dat met haar soortenbeschermingsprogramma extra overlevingskansen voor de pad in Vlaanderen waarmaakt.

Knoflookpad met uitsterven bedreigd

De knoflookpad is in Vlaanderen met uitsterven bedreigd. Op dit ogenblik zijn er in Vlaanderen nog twee bronpopulaties (Peer en Hasselt). De kwaliteit van hun leefomgeving en de isolatie en inteelt verkleinen de kansen op voortplanting en overleven. Dat stellen we ook vast in de twee leefgebieden: onderzoekers vinden er amper eisnoeren.

Kweekprogramma voor extra overlevingskansen

De knoflookpad is één van de soorten waarvoor een kweekprogramma bestaat. Dat betekent dat in het voortplantingsseizoen eisnoeren uit de twee Vlaamse nog bestaande populaties (Peer en Hasselt) worden verzameld en in het Onderzoekscentrum voor Aquatische Fauna van het INBO worden opgekweekt. Zo krijgen de larven in de kwekerij de kans om in optimale omstandigheden te ontwikkelen tot grote dikkoppen en zelfs door te groeien tot juveniele padjes.

Het kweekprogramma moet ook de genetische diversiteit van de knoflookpad versterken. Uit onderzoek blijkt dat de geïsoleerde Vlaamse populaties genetisch niet divers zijn en dat de knoflookpadpopulaties in Vlaanderen, Nederland, Frankrijk en het westen van Duitsland tot dezelfde genetische cluster behoren. De onderzoekers verrijken de genetische diversiteit door in de nieuwe introductiegebieden een mix van Vlaamse, Nederlandse en binnenkort ook Duitse dieren uit te zetten.

De meeste padden die in Linkebeek opgroeien, gaan terug naar een leefgebied in Limburg en Antwerpen. Per herkomstlocatie wordt een deel van de padden achtergehouden in Linkebeek. In hun Linkebeekse zwembad hebben die padden nu voor het eerst 3 eisnoeren afgezet. Door de kruising van padden uit 2 verschillende populaties verhogen we de genetische diversiteit en de fitheid van de dieren.

Rol van kweken in gevangenschap

Deze vorm van kweken, ook wel ‘Conservation breeding’ genoemd, speelt een belangrijke rol in het behoud van genetische biodiversiteit en moet de knoflookpad in Vlaanderen extra kansen geven. De padden laten groeien in Linkebeek zorgt er ook voor dat ze zonder gevaar voor predatie kunnen ontwikkelen en later uitgezet worden. Maar deze extra inspanningen zijn enkel zinvol als we ook zorgen voor een leefbare en gezonde gebieden waar deze padden op lange termijn kunnen verder leven.

Contacts

Lily Gora

Agentschap voor Natuur en Bos