zondag, 19 november 2023

Succesvolle plantacties in het Hobos tijdens Nationale Boomweekend

Tijdens het nationale Boomweekend (17 tot en met 19 november) sloegen het Agentschap voor Natuur en Bos en de gemeente Pelt de handen ineen met lokale scholen en jeugdverenigingen voor twee bijzondere plantacties in natuurgebied Hobos. Deze acties maken deel uit van het nationale Boomweekend, waar jeugdverenigingen worden aangemoedigd om actief bij te dragen aan een groener Vlaanderen.

Op vrijdag 17 november werd er dankzij de enthousiaste inzet van een 185 leerlingen van het eerste, tweede en derde leerjaar van de Corneliussschool en het derde leerjaar van de Clementianusschool begonnen met het planten van de 3750 boompjes van onder andere wintereik, winterlinde, zomereik, haagbeuk, beuk en populier. Op zondag 19 november kwamen de Sloebers en de Springers van KSA Lindel hun steentje bijdragen. Dit resulteert in een 2,3 hectare extra bos in het Hobos. Deze acties dragen bij aan de realisatie van de ambitieuze doelstelling van de Vlaamse regering om tegen 2030 maar liefst 10.000 extra hectare bos in Vlaanderen te creëren.

Burgemeester Dennis Franssen sprak tijdens de plantactie: "Deze inspanningen om onze natuur te beschermen en uit te breiden zijn van cruciaal belang voor de toekomst van onze gemeente. Samen met onze scholen en partners zoals het Agentschap voor Natuur en Bos, zetten we ons graag in voor een groener en duurzamer Vlaanderen. Zo blijven we bouwen aan een leefomgeving waarin natuur en mens in harmonie samenleven."

Daarnaast liet Koen Thijs, regiobeheerder Lage tot aan Hoge Kempen, weten : "Deze plantactie is een goed voorbeeld van wat we kunnen bereiken wanneer gemeenschappen, jeugdverenigingen en overheden samenwerken om onze natuur te beschermen en te vergroten. De campagne heeft als doel zoveel mogelijk mensen warm te maken om zelf ook deel te worden van de bosuitbreiding in Vlaanderen. Steeds meer mensen zijn zich bewust van de grote waarde van bos in hun omgeving. Niet alleen voor hen nu, maar ook voor hun kinderen en kleinkinderen later. Dit is het moment om actie te ondernemen"

De plantactie verliep succesvol, met enthousiaste deelnemers die met toewijding bijdroegen aan een groener Vlaanderen. De positieve energie en het gevoel van saamhorigheid waren gedurende de hele dag duidelijk voelbaar.

Van 17 tot en met 19 november 2023 bundelen de Bosalliantie en Vlaamse jeugdbewegingen hun krachten voor het allereerste Boomweekend. Bossen voor de jeugd, maar vooral door de jeugd.

Tijdens het Boomweekend worden er zoveel mogelijk bossen in Vlaanderen aangeplant. Meer informatie is te vinden op www.boomweekend.be.

Contacts

Koen Thijs

Regiobeheerder Lage tot aan Hoge Kempen