maandag, 13 februari 2023

Toekomstig speelbos in Cotthem krijgt vorm

Het Agentschap voor Natuur en Bos slaat samen met de gemeente Sint-Lievens-Houtem de handen in elkaar om het toekomstige speelbos in Cotthem vorm te geven. Hiervoor kregen ze de hulp van de lokale bevolking.

Op zondag 12 februari hielpen de inwoners van Sint-Lievens-Houtem zo’n 4.000 bomen in de grond steken. Er werden soorten zoals Gelderse roos, spork, rode kornoelje, haagbeuk, eik en linde aangeplant, deze variatie aan soorten is belangrijk om een klimaatrobuust en biodivers bos te verkrijgen. Naast het planten konden de deelnemers ook genieten van een streepje muziek van de groep Jazz in Houtem en afsluiten met een lekkere tas soep.

Riet Gillis, deputé voor Milieu en Natuur van Oost-Vlaanderen, en burgemeester Tim De Knyf, bevoegd voor leefmilieu, kwamen ook meeplanten. “Sinds 2013 kwam er door de ruilverkaveling 20 hectare bos bij, waardoor we nu 29 hectare bos in eigendom hebben, en we planten vlijtig verder… Dat dit bos mag uitgroeien tot een speelbos is een mooi cadeau voor onze jeugd”. aldus burgemeester Tim De Knyf.

Deze plantactie past binnen het plantweekend van het Agentschap voor Natuur en Bos, waarbij de eigen inspanningen samen met de lokale partners in de kijker gezet worden.

Contacts

Bjorn Deduytsche

boswachter Agentschap voor Natuur en Bos

Tineke Heye

administratief medewerker grondgebiedszaken Sint-Lievens-Houtem