dinsdag, 25 juli 2023

Veilig ingerichte bunkers voor vleermuizen in militair Kamp Beverlo

Het Agentschap voor Natuur en Bos en Defensie werken samen om de verlaten bunkers in Kamp Beverlo om te vormen tot ideale overwinteringsplaatsen voor vleermuizen. Wout Coppens, een gepassioneerde student Groenmanagement aan de Hogeschool PXL én vleermuisspecialist, ontwikkelde plannen om deze bunkers vakkundig in te richten.

Het militair Kamp van Beverlo in Leopoldsburg, is een unieke locatie voor vleermuizen, omdat het zowel overwinteringsplaatsen als zomerverblijfplaatsen biedt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bouwde de Duitse bezetter prefab bunkers in de omgeving van hun gestationeerde troepen. Na de oorlog bleven deze betonnen schuilplaatsen ongebruikt, maar verschillende vleermuissoorten vonden er een veilige plek om te overwinteren. De aanwezigheid van oude bomen in bossen en beekvalleien in het uitgestrekt militair domein zorgt voor dan weer voor een ideaal leef- en foerageergebied in de zomer.

Onder coördinatie van Wout werden de bunkers gedetailleerd in kaart gebracht. Tijdens een wintertelling kon hij maar liefst zeven verschillende vleermuissoorten determineren in deze bunkers. Maar sommige bunkers zijn in verval door instortingen en ophoping van afval, waardoor de overwinteringsplekken dreigen te verdwijnen.

Het militair Kamp van Beverlo en Natuur en Bos willen zeer graag de bunkers behouden én ze veilig inrichten als overwinteringsplaats. Wout heeft daarvoor in samenwerking met de Vleermuiswerkgroep van Natuurpunt een maatregelenpakket ontwikkeld dat moet zorgen voor een constante temperatuur, hoge luchtvochtigheid, minimale verstoring en voldoende slaapplaatsen. Dit zijn allemaal belangrijke eigenschappen voor een ideale overwinteringsplaats.

In het voorjaar werd een eerste vleermuisbunker, volgens de voorgestelde maatregelen, ingericht door de arbeiders van het Agentschap voor Natuur en Bos. In de komende jaren zullen de resultaten nauwlettend worden gevolgd en zullen ook andere bunkers worden ingericht.

bunker na werken
baardvleermuis
bunker na werken
bunker tijdens werken
bunker voor werken
ingekorven vleermuis
watervleermuizen

Contacts

Koen Thijs

Regiobeheerder Lage tot Hoge Kempen