dinsdag, 30 november 2021

Veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen

Op 1 december 2021 gaat Natuur en Bos van de Vlaamse overheid van start met een veiligheidskap langs het Artiestenpad in de Oosthoekduinen (De Panne). Stormweer en onderlinge competitie tussen de bomen zorgen ervoor dat de veiligheid langs het pad niet meer kan gegarandeerd worden. Overhellende en gevaarlijke bomen zullen gekapt worden en de omheining van de aanpalende weide wordt vernieuwd. Tijdens deze veiligheidskap wordt rekening gehouden met zeldzame soorten en achteraf worden nog 500 bomen en struiken aangeplant.

Het Artiestenpad is één van de meest gebruikte paden van De Panne. Wandelaars, fietsers, mountainbikers en ruiters zijn welkom om van dit eeuwenoud stukje bos te genieten. Doorheen de jaren is de veiligheid langs het pad echter alsmaar afgenomen. Er werd de laatste 50 jaar zo goed als niet meer gekapt. Dit zorgde ervoor dat veel bomen hoog opschoten en dus niet sterk geworteld zijn. Door de overheersende winden en de onderlinge competitie hellen zeer veel bomen gevaarlijk over het pad. De stormen van de laatste jaren laten duidelijk blijken dat het bos zeer kwetsbaar is voor windval. Overal zie je afgebroken takken en zelfs complete bomen liggen. Hierdoor komen er gaten in het bladerdek en dreigen de nabije bomen ook ten prooi te vallen aan sterke winden. Als bosbeheerder kunnen we de veiligheid van de wandelaars, fietsers en ruiters niet langer garanderen. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

Ook de omheining van de aanpalende weide is dringend aan vernieuwing toe. Door de vele overhangende (en gevallen) bomen is de omheining in erbarmelijke toestand. Een nieuwe omheining plaatsen onder de vele overhellende bomen, is geen zo een slim idee. Ingrijpen is dus noodzakelijk.

Hoe gaan we te werk?

Bij deze veiligheidskap is het de bedoeling om alle bomen die overhellen over het pad en/of gevaarlijk zijn, te kappen. Tegelijkertijd sparen we soorten als eik en de zeer zeldzame steeliep maximaal. De essen en elzen worden teruggezet op hakhout, zodat ze opnieuw kunnen uitschieten. Hakhout is trouwens de manier waarop het bos langs het Artiestenpad eeuwenlang beheerd werd. De gespaarde bomen en het hakhout zullen op termijn een rijke bosstructuur opleveren.

Tijdens de werken zal het Artiestenpad eruitzien als een ravage, maar de komende jaren zullen de bomen opnieuw uitschieten, samen met de ca. 500 inheemse bomen en struiken die we extra zullen planten. De komende maanden bieden voor de bezoeker geen leuk vooruitzicht. Toch zijn het noodzakelijke werken om in de toekomst een mooi en klimaatrobuust bos mogelijk te kunnen maken.

En nu?

We nodigen u uit om het beeld binnen een aantal jaren voor ogen te halen: dicht gesloten jong bos met daartussen grote, brede en karaktervolle bomen. De bedoeling is dat deze bomen de eeuwigheid mogen trotseren.

Contacts

Johan Lamaire

Boswachter Natuur en Bos