vrijdag, 01 april 2022

Vernieuwde Vloethemveldzate opnieuw open voor bezoekers

De werken aan de Vloethemveldzate vanaf de Diksmuidse Heirweg zijn klaar. Het nieuwe tweesporenpad is een veilige en comfortabele weg voor voetgangers en fietsers en een geschikte toegangsweg naar de beheerloodsen van Vloethemveld.

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, gemeente Zedelgem en rioolbeheerder Riopact werkten samen om een bezoek aan Vloethemveld in Zedelgem nog aangenamer te maken. Voordien was de toegangsweg in slechte staat. Die werd nu vervangen door een tweesporenpad. De wegenwerken werden gekoppeld aan rioleringswerken waardoor de bestaande gebouwen in het natuurgebied kunnen aangesloten worden op het rioleringsnet.

In de hernieuwde Vloethemveldzate liggen nu twee betonstroken en ertussen verstevigd gazon. Op een aantal plaatsen zijn uitwijkstroken voor het kruisend, plaatselijke verkeer aangelegd. Halverwege, aan de kruising met de dreef, is er een onverharde rustplek met informatie over de geschiedenis van de Vloethemveldzate. Het materiaalgebruik is afgestemd met het ontwerp van het toekomstige onthaalplein, dat is gepland aan de ingang van het vroegere militaire domein.

De Vloethemveldzate werd als spoorweg aangelegd in de jaren twintig en is de historische toegangsweg tot het voormalige munitiedepot. Hij speelt dus een belangrijke rol in de geschiedenis van het Vloethemveld. Het traject ervan startte aan het Vloethemveld, liep rond de dorpskern van Zedelgem en sloot aan op de spoorlijn Brugge-Kortrijk iets ten noorden van het station van Zedelgem.
 

Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw. De herinrichting is opgenomen in het beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het beschermde landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.
1960: Reconstructie a.d.h.v. beeldmateriaal uit archief 5RCI - © verzameling Ludo Meulebrouck
Net voor de werken - © Hannah Van Nieuwenhuyse
Tijdens de werken - © Hannah Van Nieuwenhuyse
Na de werken - © Erwin Derous
Na de werken - © Erwin Derous
Na de werken - © Erwin Derous

Contacts

Hannah Van Nieuwenhuyse

Projectleider Vloethemveld - Agentschap voor Natuur en Bos

Stijn Deruyter

Terreinbeheer - Agentschap voor Natuur en Bos