donderdag, 08 juni 2023

Vlaams ministers Zuhal Demir en Ben Weyts lanceren projectoproep voor toegankelijk groen in de Groene Rand

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir en minister van Vlaamse Rand Ben Weyts lanceren  een nieuwe projectoproep voor meer toegankelijk groen in de Groene Rand. De oproep richt zich naar lokale besturen, verenigingen en organisaties die met projectvoorstellen het groene karakter van de Groene Rand en de leefkwaliteit van de bewoners een extra boost geven. De ministers maken hiervoor dit jaar samen in totaal 1 miljoen euro vrij.

Investeren in natuurbehoud én -uitbreiding

De Vlaamse Rand rond Brussel is van oudsher een mooie en groene streek. De nabijheid van Brussel biedt kansen voor de economie en het toerisme, maar creëert ook veel uitdagingen op het vlak van verstedelijking, mobiliteit en leefbaarheid.

Minister van Natuur Zuhal Demir: “De Vlaamse Rand moet en kan nog groener. Maar het mag niet zomaar meer groen zijn, het moet ook toegankelijk groen zijn. Met deze oproep willen we de natuur in de Rand herstellen en uitbreiden op een manier dat iedereen er van kan genieten. Dat kan door bomen aan te planten of te zorgen voor onze natte natuur zoals natte graslanden of moeras- en veengebieden. Initiatiefnemers die daarvoor gronden aankopen, komen we tot 50% van de aankoopprijs tegemoet en voor bebossing zelfs tot 60%. Voor een groene en leefbare rand sparen we dus kosten noch moeite.” 

Minister van Vlaamse Rand Ben Weyts: “We zorgen in deze regeerperiode voor fors meer bomen in onze groene Vlaamse Rand. Vroeger waren we al tevreden als we bestaand groen konden bewaren, maar de laatste jaren zijn we offensiever: we zorgen nu gewoon voor méér groen. Waar ook méér mensen van kunnen genieten. Dit is de derde oproep die we samen doen: voor de eerste twee maakten we al 4,5 miljoen vrij en daar komt nu nog 1 miljoen bovenop. Mede dankzij het Vlaamse Randfonds kunnen we meer doen dan bomen voor de kap behoeden: we kunnen méér bomen planten”.

De deadline om projectvoorstellen in te dienen is 17 september 2023. Na goedkeuring krijgen de initiatiefnemers een jaar om op te starten. Vanaf dan hebben ze drie jaar de tijd om hun project uit te voeren.

Op 20 juni 2023 vindt een vrijblijvende online infosessie plaats.

Meer info over de projectoproep en de infosessie vind je op www.natuurenbos.be/groenerand

Contacts

Tom Vermijlen

Communicatieverantwoordelijke