woensdag, 02 februari 2022

Vlaanderen reserveert meer dan 15 miljoen euro om natuurprojecten (niet) te laten verwateren

Ook in 2022 legt Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met het Agentschap voor Natuur en Bos een stevig bedrag op tafel om natuurprojecten in Vlaanderen een groeispurt te geven. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2022 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen.

We koesteren de Vlaamse natuur en iedereen die die natuur een warm hart toedraagt. En da’s meteen een van de vele redenen om geïnspireerde natuurprojecten van particulieren, ondernemingen en lokale besturen een financieel duwtje in de rug te geven. Hiervoor voorzien we meer dan 15 miljoen euro:

 • 14 miljoen euro is bestemd voor natuurprojecten die vooral bijdragen aan de Europese natuurdoelstellingen en projecten die mikken op een hogere natuurkwaliteit. Met opnieuw bijzondere aandacht voor projecten rond natte natuur in gebieden waar maximale meerwaarde gecreëerd kan worden. Hier gaat het vooral om (herstel van) veengebieden, vallei- en moerasgebieden (bv. hydrologieherstel), vochtige graslanden in valleien en polders. Dit wordt mee ondersteund door Europese cofinanciering vanuit het Programma voor Plattelandsontwikkeling (PDPOIII) en vanuit de Blue Deal.
 • 300.000 euro is gereserveerd voor eenmalige inrichtingswerken die de toegankelijkheid van een natuurterrein verbeteren, bijvoorbeeld de aanleg van wandelpaden die ook met rolstoelen toegankelijk zijn.
 • 1 miljoen euro uit het boscompensatiefonds ligt op tafel voor de aankoop van gronden voor bebossing. Een extra stap voorwaarts richting meer bos in Vlaanderen. Hoewel alle projectvoorstellen welkom zijn, gaat de voorkeur naar:
  • projecten in Speciale Beschermingszones (SBZ) die mee specifieke natuurdoelen per Natura 2000-gebied realiseren
  • stadsbossen, speelbossen of het versterken van lokale bosuitbreidingsinitiatieven
  • projecten voor meer toegankelijk groen in de Vlaamse Rand rond Brussel
  • projecten om mee soorten te beschermen via door de minister vastgestelde soortenbeschermingsprogramma’s

Alle details en voorwaarden voor deze drie projectoproepen vind je op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website:

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos