donderdag, 10 februari 2022

Vlaanderen verwelkomt kleine robuuste natuurprojecten die meebouwen aan het leefgebied van bedreigde diersoorten

De soortenbeschermingsprogramma’s (SBP) van de Vlaamse overheid bevatten een aantal maatregelen die ervoor moeten zorgen dat bepaalde diersoorten zich helemaal thuis voelen in onze natuur. Met de Projectsubsidie Soorten wil Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir samen met het Agentschap voor Natuur en Bos concrete initiatieven stimuleren die bijdragen aan de realisatie van een aantal van die soortenbeschermingsprogramma’s. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2022 bij Natuur en Bos hun projectidee indienen.

Deze projectsubsidie richt zich op het versterken van het leefgebied van een beperkt aantal soorten. De geografische focus ligt dus waar de respectievelijke soorten voorkomen. We zoeken dan ook projectideeën rond ingrepen voor een soort die zinvol zijn als de soort op die plek of op een nabije, overbrugbare afstand voorkomt en die op die plek voldoende kansen bieden op slagen. Hiervoor zetten we 340.000 euro opzij, waarvan 140.000 euro uit het Jachtfonds komt en specifiek gericht is op projecten voor akkervogels.

In 2021 lanceerden we deze subsidie voor de eerste keer. Het was toen mogelijk om projecten in te dienen voor 10 soorten of soortgroepen: gladde slang, kamsalamander, boomkikker, knoflookpad, vroedmeesterpad, rugstreeppad, vleermuizen, hazelmuis, vliegend hert, patrijs en andere akkervogels.

Dit jaar gaan we nog een stapje verder en breiden we de oproep uit met:

  • Weidevogels
  • Beekvissen als grote en kleine modderkruiper
  • Otter
  • Grauwe klauwier

Met deze projectoproep mikken we niet op grootse natuurinrichtingsprojecten, maar op eenmalige kleinschalige robuuste ingrepen. De aanleg van leefgebiedelementen die geen of weinig beheer nodig hebben om tijdens een langere periode ecologisch goed te kunnen functioneren. We denken hierbij bijvoorbeeld aan poelen, houtkanten, vleermuisvriendelijke inrichtingen op kerkzolders, losgestapelde stenen muurtjes voor vroedmeesterpad, ...

> Alle details en voorwaarden voor de Projectsubsidie Soorten vind je op de website van Natuur en Bos: https://www.natuurenbos.be/projectsubsidies-soorten

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Natuur en Bos