donderdag, 01 juni 2023

Vogelgriepvirus: wat moet je doen als je een dode of zieke vogel vindt?

Sinds 2021 houdt het vogelgriepvirus lelijk huis bij wilde vogels in Europa, met als gevolg een grote vogelsterfte in de natuur, ook in Vlaanderen. Het vogelgriepvirus is nu waarschijnlijk een constante in de wildevogelpopulaties in Europa, waardoor het vogelgrieprisico het hele jaar door aanwezig kan blijven. Daarom willen we iedereen informeren wat je moet doen als je een dode of zieke vogel vindt. Zo kan het virus nauwgezet opgevolgd en ingeperkt worden.

Raak de vogel(s) niet aan zonder de juiste bioveiligheidsmaatregelen

Draag steeds wegwerphandschoenen en een mondmasker (liefst een FFP2-mondmasker) bij het manipuleren van kadavers en zieke vogels. Personen met verminderde immuniteit mogen absoluut geen zieke of dode vogels aanraken. Hou ook huisdieren en kinderen op afstand van dode en zieke vogels, en zorg ervoor dat je hond aangelijnd is.
 

Bel eerst de gratis influenzalijn van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) op 0800/99777

Daar krijg je verdere instructies om de vogel te laten ophalen voor onderzoek. Bij een dode vogel zal het FAVV beslissen of het kadaver ingezameld moet worden voor onderzoek, afhankelijk van de locatie, soort en tijdstip. FAVV zorgt er in dat geval voor dat een nabij gelegen opvangcentrum voor wilde dieren het kadaver ophaalt voor analyse.

Als het kadaver niet wordt opgehaald door het FAVV, moet de dode of zieke vogel uiteraard ook zo snel mogelijk verwijderd worden.

  • Aan de kust werd het speciaal permanentienummer 0465 00 52 31 hiervoor geactiveerd. Dat contactnummer zal in de aangesloten kustgemeenten de ophalingen doen van dode vogels (die niet onderzocht worden) en van zieke vogels.
  • Buiten de kustzone bel je de eigenaar van de grond waar je de dode of zieke vogel hebt gevonden. De eigenaar is verplicht om het kadaver onmiddellijk te ruimen. Dat kan door het dier te laten ophalen door Rendac of te begraven op voldoende diepte. Hierbij telkens de bioveiligheidsmaatregelen respecterend. Ook zieke vogels moeten naar het dichtstbijzijnde Vogelopvangcentrum (VOC) gebracht worden met de nodige aandacht voor bioveiligheid.

Vogelgriepvirussen kunnen naast vogels ook zoogdieren zoals de mens besmetten. Er zijn op dit moment echter geen aanwijzingen dat de vogelgriepvirussen die momenteel in de wilde fauna circuleren in België een risico vormen voor de volksgezondheid. Desalniettemin is een occasionele humane besmetting mogelijk bij nauw contact met grote virusdeeltjes, terug te vinden in besmette vogels en hun uitscheidingen. Daarom is het belangrijk dat de juiste bioveiligheidsmaatregelen genomen worden door alle personen die in contact komen met zieke en dode wilde vogels.

Meer informatie op www.natuurenbos.be/vogelgriep

Contacts

Jeroen Denaeghel

Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos

Muriel Vervaeke

Expert epidemiologie wilde fauna & wildbeheer