vrijdag, 15 april 2022

Voormalige militaire sportzone en oude parkeerplaats in Vloethemveld verwijderd voor meer bos en natuur

In het Vloethemveld in Zedelgem en Jabbeke heeft het Agentschap voor Natuur en Bos de voormalige militaire sportzone en oude betonnen parkeerplaats verwijderd. Alle verhardingen en constructies zijn er opgebroken. Er komt zo 4 hectare natuur en bos bij met aandacht voor spel en ontspanning, maar eerst moeten de bomen een vijftal jaren groeien.

Meer natuur en bos

De grasvlakte van de oude atletiekpiste is maximaal behouden. Door een natuurgericht maaibeheer kan dit heischraal grasland verder ontwikkelen. Aan de westelijke zone worden op de vrijgekomen plaats struiken aangeplant voor een natuurlijke overgang van bos naar grasland. Aan de oostelijke zijde is een ondiepe natte zone gecreëerd. 

Exoten werden verwijderd om een inheems en biodivers bos te creëren. De bosgordel wordt ook versterkt met struiken zodat er een natuurlijke overgang ontstaat tussen het bos en het grasland. 

Door extra reliëf aan te brengen op de plaats waar de vroegere parkeerplaats werd uitgebroken, krijgen we een maximale gradiënten van nat naar droog wat zowel de biodiversiteit als het avontuurlijke karakter van het speelbos bevordert. Er wordt iets meer dan een halve hectare nieuw bos gecreëerd met inheemse soorten als hazelaar, sporkehout, beuk, wintereik, winterlinde, haagbeuk, zomereik, ratelpopulier, gaspeldoorn, sleedoorn en meidoorn. 

Eerst moeten de bomen groeien

Het speelbos kan pas worden opengesteld nadat de bomen voldoende gegroeid zijn. Dat duurt zo’n 5 jaar. Onverharde paden worden kronkelend aangelegd om de site een speels en avontuurlijk karakter te geven. Loofgangen zullen hier en daar voor extra avontuur zorgen. Een stiltekamer wordt gerealiseerd op het einde van een doodlopend pad. Intussen kan je wel volop genieten van het bestaande speelbos dat werd aangelegd in 2017 en nu voor veel speelplezier zorgt.
 

Het Vloethemveld is een domein van de Vlaamse overheid en wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos. Voor de publiekswerking, het onthaal en het beheer van het erfgoed in het Vloethemveld werkt Natuur en Bos samen met de gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw. De herinrichting is opgenomen in het beheer-, onthaal- en herbestemmingsplan voor het beschermde landschap Vloethemveld dat in 2019 is goedgekeurd.

© Bureau Omgeving i.o.v. Natuur en Bos
© Stijn Deruyter
© Stijn Deruyter
© Stijn Deruyter
© Stijn Deruyter
© Stijn Deruyter

Contacts

Hannah Van Nieuwenhuyse

Projectleider Vloethemveld Agentschap voor Natuur en Bos

Stijn Deruyter

Terreinbeheer Agentschap voor Natuur en Bos