woensdag, 20 september 2023

Weertse Dreef in Meerdaalwoud wordt autovrij

Boost voor natuur en natuurbeleving in grootste loofbos van Vlaanderen

Vanaf zaterdag 30 september is de Weertse Dreef in het Meerdaalwoud volledig autovrij. In voorbereiding op het Belgisch kampioenschap gravelbike moet de dreef afgesloten worden voor het verkeer. De drie kilometer lange verbindingsweg tussen onthaalpoort Speelberg en de Naamsesteenweg (N25) wordt nadien door het Agentschap voor Natuur en Bos omgevormd naar een bosweg voor wandelaars, fietsers en ruiters. Gemotoriseerd verkeer via deze dreef is niet meer mogelijk, waardoor de rust in het bos terugkeert en de natuur meer kansen krijgt.

Na groen licht van de gemeenteraad geeft de gemeente Oud-Heverlee de Weertse Dreef in erfpacht aan Natuur en Bos. Het agentschap zal de dreef sluiten voor alle gemotoriseerd verkeer. Ook de kleine bosparking op de Weertse Dreef (aan de kant van Mollendaalbos) verdwijnt. Natuur en Bos zal de dreef ontharden en een waterdoorlatende toplaag aanbrengen. 

Meer kansen voor zeldzame soorten

Regiobeheerder Patrick Huvenne: “Door van de Weertse Dreef een echte bosweg te maken keert de rust terug in één van de grootste loofbossen van Vlaanderen. De vele bezoekers zullen kunnen genieten van de stilte en ook voor de natuur is dit prachtig nieuws. De honderden dreefbomen hoeven niet meer te lijden onder bodemverdichting en bastschade door het autoverkeer, het zwerfvuil zal sterk verminderen en ook de ontwikkelingskansen voor zeldzame bossoorten nemen toe. Denk maar aan de boommarter, de das, de raaf en de boompieper.”

Meerdaalwoud als één geheel

Burgemeester Bart Clerckx: “Als je door de Weertse Dreef rijdt, merk je dat die weg niet geschikt is als verbindingsweg. Toch rijden daar enkele honderden wagens per dag door, met alle gevolgen van dien op het vlak van veiligheid. We zijn in Oud-Heverlee gezegend met het prachtige Meerdaalwoud, en daar loopt een weg van drie kilometer door. Eigenlijk kan dat niet. Met deze beslissing kunnen we dit bos eindelijk weer tot een geheel maken. Met Natuur en Bos hebben we ook de afspraak om bij noodsituaties en noodzakelijke omleidingen, de Weertse Dreef uitzonderlijk tijdelijk open te stellen voor het gemotoriseerd verkeer.”

Kers op de taart

Het omvormen van de Weertse Dreef tot een autovrije bosweg vormt de kers op taart van een jarenlange samenwerking tussen de gemeente Oud-Heverlee en Natuur en Bos voor de ontsluiting en de ontsnippering van het Meerdaalwoud. Belangrijke investeringen in fietsverbindingen, in de onthaalpoorten Speelberg en Torenvalk en de ecoducten De Warande en Grote konijnenpijp maken hun rol op vlak van natuurbeleving en veiligheid nu helemaal waar. Het sluit ook mooi aan bij de ambities van het kandidaat-Nationaal Park Brabantse Wouden.

Contacts

Patrick Huvenne

Regiobeheerder Brabantse Wouden - Agentschap voor Natuur en Bos

Bart Clerckx

Burgemeester - gemeente Oud-Heverlee