dinsdag, 26 maart 2024

Zoektocht naar Romeinse fragmenten in Buggenhoutbos

Na de eerdere vondsten van Romeinse fragmenten in Buggenhoutbos wordt eind maart opnieuw op zoek gegaan naar sporen van Romeinse bewoning. 

Op 4 november 2023 deden enkele metaaldetectoristen en archeologen een waardevolle vondst in 
Buggenhoutbos. Op een stuk landbouwgrond vonden ze fragmenten van Romeinse dakpannen (van een goeie 2.000 jaar oud), 2 stukken van een Romeinse wrijfschaal, 2 mantelspelden en enkele, niet meer leesbare, Romeinse munten. Deze ontdekking was volgens de archeologen van onschatbare waarde voor de geschiedenis van de regio.

Op 1 en 3 december werd het stuk landbouwgrond, in kader van de bosuitbreiding van Buggenhoutbos, aangeplant met bomen en struiken. Het Agentschap voor Natuur en Bos was, in samenspraak met het Agentschap Onroerend Erfgoed, bereid om de bosaanplant aan te passen zodat de archeologische site niet beschadigd zou worden. Daarnaast werd ook afgesproken dat er nog - éénmalig - een proefsleuvenonderzoek op een deel van het terrein mag worden uitgevoerd.
Eind maart zullen, gedurende 3 dagen, over een lengte van 300 meter geleidelijk aan sleuven van 2 meter breed en 50 centimeter diep worden getrokken waarin op zoek zal gegaan worden naar sporen van Romeinse bewoning.
Deze sleuven worden getrokken in de faunazone, naast de nieuw aangeplante bomen. In april – mei zal deze niet beboste zone ingezaaid worden met een akkervogelmengsel. Zaden waar de akkervogels komende winter van zullen kunnen smullen. 

Deze opzoekingen zijn mogelijk dankzij de samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, LAReS Archeologie, het Agentschap Onroerend Erfgoed en Histories.
 

Contacts

Kris Van Den Berge