woensdag, 08 maart 2023

Zo’n 400.000 in beslag genomen glasaaltjes krijgen tweede leven in Vlaamse wateren

Op vrijdag 24 februari werden op de luchthaven van Zaventem 6 handelaars gearresteerd die in het bezit waren van een grote hoeveelheid glasaaltjes (jonge palingen). Vandaag zijn de circa 400.000 glasaaltjes vrijgelaten.

Van smokkelwaar….

Glasaaltjes zijn jonge palingen, waarvan de Europese paling beschermd is door de CITES-overeenkomst voor duurzame handel in bedreigde planten- en diersoorten. Er bestaan verschillende soorten paling, maar de Europese paling is zeer populair bij Aziatische consumenten. De hoge prijzen op de zwarte markt maken dat deze soort uiterst kwetsbaar is voor illegale handel. Op vrijdag 24 februari werden op de luchthaven van Zaventem 6 handelaars gearresteerd die in het bezit waren van 140 kg glasaal (jonge palingen), goed voor een marktwaarde van 400.000 euro.

…. naar een tweede leven

De glasaaltjes werden in beslag genomen door de douaneambtenaren van de FOD Financiën en overgedragen aan het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek dat de glasaaltjes tijdelijk in quarantaine hield. Experten en CITES-inspecteurs van de FOD Volksgezondheid namen genetische en veterinaire stalen van de glasalen om na te gaan of het enerzijds wel degelijk de Europese paling betreft en anderzijds of de dieren niet geïnfecteerd zijn met virussen of ziektes. Nu alle testen positief werden bevonden, werden deze bestuurlijke in beslag genomen door CITES, waarna zij deze officieel hebben overgedragen aan het Agentschap voor Natuur en Bos, die de glasaaltjes heeft uitgezet in enkele Vlaamse waterlopen zoals de Demer en de Boven-Schelde

Minister van Omgeving Zuhal Demir: Het is schitterend nieuws dat we druk blijven zetten op die illegale handelaars van in dit geval glasaaltjes. Tonen dat er weldegelijk een pakkans is met stevige gevolgen. Deze arrestatie en opvolging is bovendien een sterk staaltje van samenwerken en oplossingsgericht werken. Zo is het dankzij de goede samenwerking met de Dienst CITES van de FOD Volksgezondheid en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, dat het Agentschap voor Natuur en Bos de in beslag genomen glasaaltjes een tweede kans kan geven, in plaats van de glasaaltjes te vernietigen.”

© Vilda

© Vilda
© Vilda
© Vilda

Contacts

Filip Hubin

Agentschap voor Natuur en Bos