donderdag, 25 mei 2023

Zuhal Demir opent Bed & Breakfast voor wilde bestuivers

Vandaag opende Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir in aanloop naar de Week van De Bij het allereerste wildebestuiversreservaat van Vlaanderen.

Het Agentschap voor Natuur en Bos realiseerde het reservaat op de Klaverberg op de grens van Genk en As. De Klaverberg is een unieke biotoop op de oude terril van de mijn van Waterschei die het ideale toevluchtoord vormt voor wilde bijen en andere wilde bestuivers.

Actie voor wilde bestuivers nodig

Wilde bestuivers zijn van onschatbare waarde voor onze voedselproductie. Maar het gaat niet goed met deze wilde bestuivers. Daarom lanceerde minister Demir vorig jaar het Vlaamse actieplan voor wilde bestuivers. Het reservaat op de Klaverberg is een van de acties uit dat plan om de negatieve populatietrends om te buigen. 

Vlaams minister Demir onderstreept het belang van deze actie: ‘Onze bijen en bestuivers hebben het in het dichtbebouwde Vlaanderen enorm moeilijk. Van de 381 soorten zijn bijna 33% bedreigd, en bijna 12% is al regionaal uitgestorven. Dat doet alle alarmbellen afgaan, want bijen zijn de kanarie in de kolenmijn: als zij het slecht doen, dan weet je dat wij het slecht doen met onze natuur en onze leefomgeving. En als je weet dat 75% van onze voedselgewassen een insectenbestuiving nodig hebben, dan weet je dat ook onze groenten en ons fruit op ons bord bedreigd wordt. Daarom lanceerden we vorig jaar het eerste Vlaams Actieplan Wilde Bestuivers om die tanker te keren en vandaag zien we een belangrijke realisatie op het terrein: de eerste van de tien wildebestuiversreservaten van Vlaanderen. Dit zal het eerste toevluchtsoord zijn die alle populaties van wilde bijen, vlinders en andere bestuivers een flinke boost zal geven.’

Bed & Breakfast Klaverberg

‘Bed & Breakfast’ is het thema van deze 10e editie van de Week van De Bij. Het thema moet burgers, bedrijven en gemeenten aansporen om voldoende voedsel en nestgelegenheid te voorzien voor bijen en andere wilde bestuivers. 

Op de Klaverberg is de combinatie van voedsel en nestgelegenheid ruim aanwezig. De wilde bestuivers vinden er een enorme diversiteit aan planten en verschillende soorten bijen nestelen er zich ook in hun ideale bed. Zandbijen houden van open zand en andere soorten vinden dan bijvoorbeeld weer onderdak in de oude kevergangen van dode bomen. De inventarisatie door medewerkers en vrijwilligers van Natuurpunt samen met het instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en Natuur en Bos bracht de enorme diversiteit in kaart. Op de Klaverberg kan je niet minder dan 107 soorten bijen en hommels waarnemen. Maar ook 34 soorten dagvlinders, 62 soorten zweefvliegen en maar liefst 442 soorten nachtvlinders.

De kudde schapen op de terril zorgt mee voor het onderhoud van de deze unieke biotoop. Hun begrazing zorgt ervoor dat de schrale vegetatie kan overleven en door de vertrappeling van de grond ontstaat op de open, warme stukken extra nestgelegenheid.

Week van de Bij

Tijdens de Week van de Bij roept het Departement Omgeving burgers, bedrijven en gemeenten op om net als hier op de Klaverberg werk te maken van hun eigen Bed & Breakfast voor de bijen. Zorg voor veel bloeiende planten van de vroege lente tot de late herfst of ga creatief aan de slag en bouw je eigen bijenburcht en geef bijen zo extra nestgelegenheid.

Contacts

Frank Van Swalm

Communicatieverantwoordelijke - Agentschap voor Natuur en Bos (perscontact Klaverberg)

Ann Heylens

Woordvoerder Departement Omgeving (perscontact Week van de Bij en het Bijenfeest in Brugge)