vrijdag, 15 december 2023

‘Zwin, wij werken aan topnatuur’

Tentoonstelling in Zwin Natuur Park

Vanaf 15 december 2023 tot en met 26 mei 2024 is in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist de tentoonstelling ‘Zwin, wij werken aan topnatuur’ te zien. Kom op ontdekking naar de rijke biotopen in en rond het Zwin en ontdek welke grote en kleine ingrepen nodig zijn om deze Europese topnatuur in optimale conditie te brengen en te houden.

Expo geeft aandacht aan Europese topnatuur

De tentoonstelling ‘Zwin, wij werken aan topnatuur’ neemt je in vogelvlucht mee op ontdekking: vertrek vanuit zee en vlieg over slikken, schorren en duinen tot aan de polders. Ontrafel de natuurpracht en het hoe en waarom van een actief natuurbeheer. Neem een korte duik in het verleden en ontdek een aantal mijlpalen in de bescherming én het beheer van de natuur. Maak kennis met grazers en terreinbeheerders die het beste van zichzelf geven en mee instaan voor het natuurbeheer.

De rondreizende expo ‘LIFE DUNIAS herstelt kustduinen’ maakt deel uit van deze tentoonstelling en focust op woekerplanten in de Vlaamse kustduinen. Ontdek in de expo waarom en hoe we onder meer mahonie en rimpelroos verwijderen. Test op het einde je kennis via een interactieve quiz! Het doe-element nodigt kinderen uit om, samen met Konrad de rugstreeppad, het verhaal van onze duinen te ontdekken. Voel, verbind en zoek alle woekerplanten. Word ook jij een held van onze duinen?

“Met deze tentoonstelling willen we vanuit het Agentschap voor Natuur en Bos en het Zwin Natuur Park een blik werpen op het beheer van de unieke topnatuur in en rond het Zwin. Dankzij de samenwerkingen en inspanningen van vele partners ontstaan meer en meer gunstige leefomstandigheden voor heel wat dieren en planten. Op naar meer van dat. Samen kunnen we meer en betere natuur in de duinen en polders behouden voor ons allemaal,” aldus Goedele Van der Spiegel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos.

Hoe werken wij aan topnatuur?

Het succes van onze topnatuur is zowel te danken aan 3 decennia grootschalige natuurherstelprojecten als aan het dagdagelijkse beheer. Er wordt elke dag hard gewerkt aan het in stand houden of verbeteren van de leefomstandigheden voor de aanwezige dieren en planten.

Hierdoor is het Zwin met 314 verschillende vogelsoorten één van de meest vogelrijke gebieden in België en de ruim 650 plantensoorten tonen aan dat het ook een paradijs is voor plantenliefhebbers. De grensoverschrijdend zwinuitbreiding deed het Zwin herleven, zowel voor mens als natuur.

Momenteel zet Natuur en Bos ook hard in op de veelal onbekende Binnenduinen van Knokke. En dit met resultaat: bijzondere soorten zoals boomkikker, blauwe bremraap en kievit voelen zich hier opnieuw thuis.

Lopende natuurherstelwerken in Knokke-Heist 

Het Blinckaertduinbos krijgt een opknapbeurt door onder meer aanplantingen, aanpak van woekerplanten en een beheer om meer lichtinval in het bos te krijgen. De Hazegraspolderdijk wordt in ere hersteld door een natuurgericht maai- en graasbeheer.

In het kader van het Europese LIFE DUNIAS project verwijderen we woekerplanten in onder meer het Zwin, de Sashul, het Generaal Willemspark en de Baai van Heist. Deze winter en komend najaar worden ook duingraslanden en poelen hersteld in de Binnenduinen, Kleyne Vlakte en Sint-Donaaspolder.

Praktisch

Tentoonstelling ‘Zwin, wij werken aan topnatuur’ 

  • Data: van vrijdag 15 december 2023 tot en met zondag 26 mei 2024
  • Plaats: Zwin Natuur Park, Graaf Léon Lippensdreef 8 in Knokke-Heist
  • Prijs: toegang tot het Zwin Natuur Park: -6 jaar: gratis; van 6 t.e.m. 17 jaar: 6 euro, vanaf 18 jaar: 12 euro online (14 euro aan de kassa), hele dag toegang tot het park en de tentoonstelling inbegrepen

Contacts

Hannah Van Nieuwenhuyse

Projectleider Terreinbeheer - Agentschap voor Natuur en Bos

Evy Dewulf

Regiobeheerder Kust & Westhoek - Agentschap voor Natuur en Bos