Landschapsbeeld
Regio
Oost-Vlaanderen

Interreg VI Grenspark Groot-Saeftinghe

Verschillende partners  bundelen hun krachten om het Grenspark Groot Saeftinghe aantrekkelijker te maken voor toeristen. Een netwerk van onthaalpoorten en goede infrastructuur op vlak van mobiliteit, onthaal en verblijfsmogelijkheden zullen de recreatie en de leefbaarheid in de streek versterken.

Dit interreg VI project loopt van 2023 tot 2026.

Grenspark Groot Saeftinghe Interreg LIFE

Uitbouw grensparkhart

In het grensparkhart worden drie centrale onthaalpoorten en hun onderlinge verbinding gerealiseerd of versterkt: het Bezoekerscentrum Saeftinghe in Emmadorp, de Panoramaheuvel in het Hedwige-Prospergebied en de Prosperhoeve in Prosperpolder. Ingrepen zoals de installatie van picknicktafels, zit- en ligbanken, educatieve en belevingselementen, uitkijktorens, schuilhutten, vogelkijkwanden, bewegwijzering en infoborden versterken de beleving en werken verbindend.

Spreiding bezoekers

Met aangepaste infrastructuur worden bezoekers ook beter gespreid. Door te meten hoe bezoekers door het grenspark bewegen, kunnen de bezoekersstromen gericht gestuurd worden.  Zo wordt de rust voor bewoners gewaarborgd, blijven de dorpen leefbaar en verlicht de druk op natuurgebieden. Een sterk ondernemersnetwerk draagt hier aan bij. De bezoeker wordt gastvrij ontvangen op een manier die past bij de streek.

Met Europese steun

Uitvoering van het Interreg-project ‘Grenspark Groot Saeftinghe’ is voorzien van juli 2023 tot juni 2026. Op een totaal budget van € 11.263.861 levert Interreg Vlaanderen-Nederland een bijdrage van € 5.499.017,40 (48,82%). Projectpartners zijn: EGTS Linieland van Waas en Hulst, Provincie Zeeland, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Beveren, Gemeente Hulst, Agentschap Natuur en Bos, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Toerisme Oost-Vlaanderen.

Wat vooraf ging

Grenspark Groot Saeftinghe is een uitgestrekt gebied over de grens heen met uitgestrekte polders en een estuariene natuurkern, inclusief het Verdronken Land Van Saeftinghe, en de haven van Antwerpen. Het gebied is uniek vanwege de combinatie van landbouw, natuur en haven. De duurzame ontwikkeling van deze regio is één van de meest complexe processen in Vlaanderen en Nederland. Dat was aanleiding voor de oprichting van Grenspark Groot Saeftinghe in 2016. Tot 2020 liep er een Interreg-project dat het herstel van de vogelbiodiversiteit, optimalisatie  van de estuariene natuur en ecologisch herstel van de binnendijkse gebieden als doelstellingen had. Daarnaast werd tijdens het Interreg-project ook een interactief proces in gang gezet om met alle 'streekholders' na te denken over een nieuw toekomstperspectief voor het gebied.

Op deze pagina