Stierkikker
Regio
Algemeen

Invexo

In het project Invexo werkten 24 partners rond onderzoek en beheer van invasieve exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland.

Het Agentschap voor Natuur en Bos wil overlast en schade door invasieve uitheemse soorten voorkomen en tegengaan. Daarom was het een van de partners van het Europese project Invexo (2009-2012).

Er komen in onze streken steeds meer uitheemse planten en dieren voor, ook 'exoten’ genoemd. Dat zijn soorten die hier normaal niet voorkomen en die hier niet op eigen kracht zijn geraakt. Ze werden dus ingevoerd, bijvoorbeeld voor kweek of teelt, omdat ze mooi zijn of omdat ze snel groeien. Er zijn ook uitheemse soorten die 'meereizen' met andere soorten of vrachten.

Waarom invasieve exoten aanpakken?

Soms komen die uitheemse planten en dieren hier, al dan niet per ongeluk, in de vrije natuur terecht. Als ze dan geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze het natuurlijk evenwicht ernstig verstoren. Als ze zich zo massaal vermeerderen dat ze inheemse soorten verdringen of zelfs doen verdwijnen, noemen we ze ‘invasief’. De oorspronkelijke verscheidenheid aan planten en dieren (de biodiversiteit) vermindert dan. Invasieve soorten veroorzaken niet alleen ecologische, maar ook economische schade. Bovendien is er schade voor landbouw en handel.

Hoe kunnen invasieve exoten aangepakt en voorkomen worden?

Terreinbeheerders, experts en onderzoekers uit Vlaanderen en Zuid-Nederland zochten tijdens het Invexo-project (Europees Interreg-project IVA) samen een antwoord op die vraag. Ze deden dat door zich te concentreren op vier probleemgroepen:

Planten

Dieren

Download de projectbrochure van Invexo: 'Minder invasieve planten en dieren, meer biodiversiteit. Invexo-projectbrochure 2009-2012' september 2012 (pdf - 3,9 MB)

Partners

Vlaanderen

 • IGO
 • Inagro
 • Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO)
 • Natuurwerk vzw
 • Provinciale Hogeschool Limburg (PHL)
 • Provincie Antwerpen - Dienst Waterbeleid en Dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid
 • Provincie Oost-Vlaanderen - Dienst Integraal waterbeleid
 • RATO vzw (provincie Oost-Vlaanderen)
 • Regionaal Landschap Meetjesland (RLM vzw)
 • Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) - Afdeling Operationeel Waterbeheer
 • Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
 • Vlaamse overheid - Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) - Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (projectverantwoordelijke)

Nederland

 • Faunabeheereenheid Zeeland.
 • Het Zeeuwse Landschap (HZL)
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - Nationaal Referentie Centrum
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) - Team Invasieve Exoten
 • Provincie Noord-Brabant - directie Ecologie
 • Staatsbosbeheer (SBB - Regio Zuid)
 • Stichting RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland)
 • Wageningen UR – Plant Research International
 • Waterschap Aa en Maas
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Waterschap De Dommel
 • Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO)
Op deze pagina