Luchtbeeld
Regio
Algemeen

Land is Forever

Om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen heeft de EU een alomvattende biodiversiteitsstrategie aangenomen.

Uitgangspunten hierbij is de bestaande EU-natuurwetgeving: de Europese vogelrichtlijn (1979) en de habitatrichtlijn (1992). Die richtlijnen vormen de rechtsgrondslag voor het Natura 2000-netwerk, het Europese netwerk voor natuurbescherming. Het LIFE-programma heeft als doel om dit Natura 2000-netwerk te ondersteunen.

Een groot deel van de Europese biodiversiteit bevindt zich op circa 60% particuliere eigendom. De bescherming van biodiversiteit brengt kosten met zich mee, ook voor particuliere landeigenaren. Dat is een rem om de EU-doelstellingen inzake natuurbehoud te realiseren. Overheden kunnen particulieren ondersteunen ten gunste van biodiversiteit. Verschillende EU-lidstaten hebben een reeks vrijwillige programma's opgezet waarbij grondeigenaren en grondbeheerders betalingen en andere voordelen kunnen ontvangen voor deelname aan landbeheercontracten voor instandhoudingsdoeleinden. Veel van deze instandhoudingsprogramma's zijn echter relatief nieuw of zelfs onbekend voor Europese particuliere landeigenaren.

Het algemene doel van dit project is om het gebruik van particuliere methoden en benaderingen voor landbehoud in de EU uit te breiden door middel van een dialoog met landeigenaren en hun vertegenwoordigers. Door deze instrumenten in sommige landen met landeigenaren in het veld te testen wil het project ook aanbevelingen ontwikkelen voor nieuw en effectiever particulier landbehoudsbeleid en voor de manier waarop dat beleid de komende jaren op zowel de EU- als de nationale schaal effectief kan worden uitgerold. Dit project zal relevante informatie verzamelen over een breed scala aan instrumenten voor landbehoud en deze informatie vertalen in begrijpelijke taal die toegankelijk is voor particuliere landeigenaren in de EU-lidstaten.

Acties

Om dit te bereiken worden volgende acties uitgevoerd:

  • Bevraging van focusgroepen, vragenlijsten en online bevragingen om input van de landeigenaar te vragen over de soorten instandhoudingsprogramma's, betalingen en stimulansen die hen meer bereid zouden maken om deel te nemen aan programma's voor het behoud van biodiversiteit
  • Nauwe coördinatie en synergieën met het LIFE-project Development of a European Private Land Conservation Network (ELCN) om een netwerk van particuliere natuurbeschermingsorganisaties op te bouwen die de groei van de particuliere beweging voor landbehoud in de EU kunnen bevorderen.
  • Aanbevelingen voor het beleid voorstellen

Het project wordt geleid door de European Landowners ’Organization (ELO). ELO zet zich in voor de bevordering van een duurzaam en welvarend platteland en voor meer bewustwording met betrekking tot milieu- en landbouwkwesties. The Nature Conservancy en Natuur en Bos ondersteunen dit project in een efficiënter en breder gebruik van particuliere methoden en benaderingen van landbehoud in de EU. De bottom-up benadering van dit project heeft als doel om de aanbevelingen meer slaagkans te geven in de toekomst.

Meer weten?

Meer informatie en eindrapporten zijn beschikbaar op: www.landisforever.eu

Partners

Op deze pagina