Vogel
Regio
Algemeen

Life B4B

De biodiversiteit in België beschermen en herstellen, dat is waar het LIFE-project 'Belgium for Biodiversity', ofte B4B, voor staat.

Het LIFE Belgium for Biodiversity-project (LIFE B4B) zal bijdragen tot het beschermen en het herstel van de  biodiversiteit in België. De focus ligt op het faciliteren van de uitvoering van bestaande regionale beleidskaders en het maatregelenprogramma voor de Belgische mariene wateren. Het project wordt uitgevoerd door alle Belgische overheden die verantwoordelijk zijn voor het Natura 2000-beleid en 8 andere partners (14 partners in totaal) waaronder andere overheden en stakeholders. LIFE B4B zal actief zijn over het hele grondgebied van België.

Meer info lees je op de website van LIFE B4B > 

Op deze pagina